Το ΣΔΕ Μυτιλήνης παρακολούθησε ομιλία που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα το Αλάτι την Παρασκευή 27-11-2010. Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον ήταν ικανοποιητικά και το ΣΔΕ θα συμμετέχει και σε άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.