Προετοιμάζοντας την επίσκεψη του ΣΔΕ Μυτιλήνης και του παραρτήματος Καλλονής στο μουσείο Τεριαντ, η εκπαιδεύτρια Βατώ Φρατζόγλου κάνει μια σειρά από παρουσιάσεις για την εξέλιξη της τέχνης στον χρόνο. Η φωτογραφία είναι από την παρουσίαση.