Είναι γνωστά τα προβλήματα έλλειψης εκπαιδευτών στα ΣΔΕ αλλά έχουμε διαβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα. Από την πλευρά μας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την σφαιρική εκπαίδευση ακόμα και στους γραμματισμούς που μας λείπουν στα πλαίσια αυτά ξεκινά στο ΣΔΕ Μυτιλήνης από την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 μαθήματα υπολογιστών απο τα ΚΕΕ μετά από αίτημα των εκπαιδευόμενων.