Στην εκπαίδευση ενηλίκων αποφεύγουμε πομπώδεις εορτές αλλά εστιάζουμε και αναλύουμε σε βάθος το ιστορικό γεγονός. Έτσι αποφύγαμε την προβολή βίντεο και μεγάλες παρουσιάσεις αλλά μέσα από τις αφηγήσεις προσωπικών βιομάτων του Στυλιανού Στυλιανίδη Διευθυντή του Λυκείου Αγιάσου που ήταν παρόν στα γεγονότα του πολυτεχνείου γνωρίσαμε άγνωστες πτηχές της εποχής Η περιγραφή ήταν γλαφυρή και καθήλωσε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους ενώ προκάλεσε πλήθως ερωτήσεων και συζήτηση. Όπως είπε και ο προσκαλεσμένος μας αποφεύγει να μιλάει για τα γεγονότα και έκανε εξαίρεση για εμάς αφού πιστεύει ότι οι ενήληκες είναι κατάλληλο κοινό για αυτά. Εμείς από την πλευρά μας τον ευχαριστούμε και δημόσια.