Οι πρώτοι εκπαιδευομένοι του ΣΔΕ Μυτιλήνης …

Εκπαιδευόμενες του δευτέρου έτους του παραρτήματος Καλλονής…

Οι εκπαιδευτές….