Αρχείο για "Αύγουστος, 2010"

Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η δυνατότητα των συμπολιτών μας  για επανένταξη στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι το σχολείο των ενηλίκων με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και συνεργατική μάθηση, με απογευματινό ωράριο. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι το σχολείο όπου μπορούν οι ενήλικες να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η ευκαιρία να μάθω πολλά πράγματα, είναι ότι καλύτερο έχει συμβεί σε μένα αλλά και  στην πόλη μας, όπως χαρακτηριστικά τονίζει απόφοιτος του σχολείου μας. Εγγραφές για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης και για τα παραρτήματα Καλλονής και Αγίας Παρασκευής γίνονται καθημερινά στη Μυτιλήνη και στην οδό Πιττακού 44 (2ο γυμνάσιο) 09:00 – 13:00  τηλέφωνο και φαχ 2251037401
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας γιατί συνήθως δεν υπάρχει τρίτη ευκαιρία.

Η άλλη όψη των γραμματισμών

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δεν γίνεται μάθημα αλλά γραμματισμοί. Γραμματισμός είναι η ακαδημαϊκή γνώση προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα, στην κοινωνία και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Για να γίνει αυτό καλύτερα κατανοητό διαβάστε μια άλλη ανάγνωση των γραμματισμών που γίνονται στο ΣΔΕ με αρκετή δόση χιούμορ.

Αριθμητικός γραμματισμός

Το ΣΔΕ Μυτιλήνης αν ήταν αριθμοί τότε θα μετρούσε τα εφτά χρόνια λειτουργίας του, τους πέντε διευθυντές που το καθοδήγησαν τους περίπου τριάντα εκπαιδευτικούς που πέρασαν από αυτό αλλά και τους πάνω από εκατό εκπαιδευόμενους που αποφοίτησαν από αυτό με το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς μάλιστα να συνεχίζουν σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Κοινωνικός γραμματισμός

Από κοινωνιολογική σκοπιά το ΣΔΕ θα μπορούσε να ήταν μπουλντόζα που γκρεμίζει τα τείχη αποκλεισμού που είχαν οι εκπαιδευόμενοι του φανταστικά ή πραγματικά υψώνοντας το ανάστημα τους και διεκδικώντας τα δικαιώματα τους. Η πάλη στο ΣΔΕ είναι διαρκής για την γνώση για τα στερεότυπα για τον ρατσισμό και το δίκαιο.

Πληροφορικός γραμματισμός

Στο ΣΔΕ Μυτιλήνης δεν είναι ο στόχος μόνο ο τεχνολογικός αλφαβητισμός των εκπαιδευομένων του αλλά κυρίως την διαμόρφωση στάση ζωής με εργαλείο την τεχνολογία.

Γλωσσικός γραμματισμός

Στο ΣΔΕ Μυτιλήνης δεν χρησιμοποιούμε την γλώσσα για να σπάμε κόκαλα αν και αυτό είναι δυνατό βάση της λαϊκής σοφίας αλλά εξασκούμε το γλωσσικό μας εργαλείο για να εκφράζουμε με επιτυχία σκέψεις, συναισθήματα και ανάγκες.

Αισθητικός γραμματισμός

Συμπληρωματικά με τον παραπάνω εκφραζόμαστε επίσης μέσω της τέχνης και βλέπουμε πως εκφράζονται άλλοι μέσω της τέχνης.

Αγγλικός γραμματισμός

Και ξενόγλωσση έκφραση

Περιβαλλοντολογικός γραμματισμός

Λένε ότι καταστρέφοντας τον πλανήτη μας είναι σα να πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε πάνω του. Ο περιβαλλοντολογικός γραμματισμός είναι ο μόνος γραμματισμός που δεν χρειάζεται άλλα λόγια.

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης Ηλεκτρονική Έκδοση

Με ιδιαίτερη αγάπη είχατε αγκαλιάσει την ηλεκτρονική εφημερίδα του ΣΔΕ Μυτιλήνης. Μετά από διακοπή δύο ετών το www.sdem.gr είναι ξανά πάλι κοντά σας ανανεωμένο, δυναμικό και σε σύγχρονο περιβάλλον.

Μην ξεχνάτε να γυρνάτε να μας διαβάζετε…

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση