Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η δυνατότητα των συμπολιτών μας  για επανένταξη στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι το σχολείο των ενηλίκων με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και συνεργατική μάθηση, με απογευματινό ωράριο. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι το σχολείο όπου μπορούν οι ενήλικες να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η ευκαιρία να μάθω πολλά πράγματα, είναι ότι καλύτερο έχει συμβεί σε μένα αλλά και  στην πόλη μας, όπως χαρακτηριστικά τονίζει απόφοιτος του σχολείου μας. Εγγραφές για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης και για τα παραρτήματα Καλλονής και Αγίας Παρασκευής γίνονται καθημερινά στη Μυτιλήνη και στην οδό Πιττακού 44 (2ο γυμνάσιο) 09:00 – 13:00  τηλέφωνο και φαχ 2251037401
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας γιατί συνήθως δεν υπάρχει τρίτη ευκαιρία.