Πληροφορική Μαθηματικά Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθύμιση μαθήματος

Την παρασκευή 20/11/2020 να συνδεθείτε για μάθημα στα δωμάτια Συζήτησης του messenger σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο messenger στις ομάδες Πληροφορικής – Μαθηματικών του τμήματος σας.

Με εκτίμηση

Ν. Ματάνας