ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για λόγους οργάνωσης των μαθημάτων του ΣΔΕ η επικοινωνία για τα μαθήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ θα γίνεται πλέον μόνο από τις αντίστοιχες  ομάδες που δημιουργήθηκαν στο messenger:

ΣΔΕ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΔΕ Β1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΔΕ Β2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Οι αρχικές ομάδες στο messenger παραμένουν ενεργές για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο.

Με εκτίμηση

Νικόλαος Ματάνας

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 – Msc «Συστήματα Η/Υ»