Κοινωνική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το μάθημα της Κοινωνικής Εκπαίδευσης για τον Α’ Κύκλο θα ξεκινήσει με διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα γίνει χρήση των βίντεο και υλικού από τον παρακάτω σύνδεσμο