Ιαν 26 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Κέρκυρας ότι τα περιοριστικά μέτρα παρατείνονται για τα ΣΔΕ (ΦΕΚ 89/τ. Β’/16-01-2021). Ως εκ τούτου, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνεχίζεται στο ΣΔΕ Κέρκυρας. Προσοχή: Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας webex περνάει πλέον από την πιλοτική φάση στην κανονική εφαρμογή. Συνεπώς, παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου να συνδέονται καθημερινά σε όλα τα μαθήματα.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.

URI Παράθεσης |