Σεπ 12 2018

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το Σ.Δ.Ε. Κέρκυρας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω προσκλήσεων να καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Δ.Ε. Κέρκυρας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Τεχνικές προδιαγραφές

Οικονομική προσφορά

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Τ.Π.Ε. 21.6.2017-απόσπασμα.pdf

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.

URI Παράθεσης |