Ιούλ 06 2014

Τι είναι το ΣΔΕ

Πρόκειται για ένα ευέλικτο καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Με το πρόγραμμα αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα 18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή.
Πιο συγκεκριμένα, κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από τη βασική εκπαίδευση
  • η δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες:

  • ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γλώσσα, τα μαθηματικά και την επικοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες γλώσσες και την πληροφορική.
  • βασική κατάρτιση και προετοιμασία για την εργασιακή ζωή σε συνεργασία με τοπικές αρχές
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο των προσωπικών ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων, όπως άθληση, μουσική, θέατρο κ.λπ.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες (δύο 9μηνα).

Το ΣΔΕ Κέρκυρας ιδρύθηκε το 2005 και λειτούργησε για πρώτη φορά το σχ. έτος 2005-2006. Τα σχολικά έτη 2008-2010 λειτούργησε παράρτημα του Σχολείου στη Βόρειο Κέρκυρα (Νυμφές), ενώ από το Σεπτέμβριο του 2011 λειτουργεί αντίστοιχο παράρτημα στη Νότιο Κέρκυρα (Λευκίμμη). Από την έναρξη του Σχολείου εως τον Ιούνιο του 2013 αποφοίτησαν 233 εκπαιδευόμενοί του, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων συνέχισε τη φοίτησή του στο Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο, σε Προγράμματα Κατάρτισης ακόμη και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ΑΤΕΙ Ηπείρου).