Ιούλ 09 2014

Μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στα ΣΔΕ είναι τα εξής:
 • Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Αγγλικά (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Πληροφορική (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες την εβδομάδα)
 • Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα)
 • Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
 • Συμβουλευτική – Σταδιοδρομία (1 ώρα την εβδομάδα)
 • Συμβουλευτική – Ψυχολογία (1 ώρα την εβδομάδα)
 • Εργαστήρια – διαθεματικά, projects (3 ώρες την εβδομάδα)

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25 διδακτικές ώρες οι οποίες πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή (5μμ – 9μμ). Επίσης παρέχονται ενισχυτικά μαθήματα σε όποια μαθήματα κρίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη.