ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ: ΜΠΟΚΟΡΟΥ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας πραγματοποίησαν 2 επισκέψεις σε εκθέσεις ζωγραφικής συνοδεία των καθηγητών τους, της κ.  Ελένης Λιανού και του κ. Πάνου Αλεξανδρόπουλου. Η 1η επίσκεψη αφορούσε στην έκθεση «Μνήμον φως», που φιλοξενείται στο Μέγαρο χορού Καλαμάτας με έργα από διαφορετικές περιόδους της ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου, καθώς τρία έργα ειδικά φτιαγμένα για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Η 2η αφορούσε σε επίσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας στην έκθεση ζωγραφικής του Σωτήρη Τζαμουράνη. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση, με αφορμή την επέτειο για τα 200 χρόνια από την έναρξή της. Απεικονίζονται μάχες στην Καλαμάτα, τη Μάνη και τον Άκοβο. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον καλλιτέχνη.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Erasmus+: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26/10/2021 παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του σχεδίου: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ που υλοποίησε το ΣΔΕ Καλαμάτας στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του σχεδίου Erasmus+ KA1 με κωδικό 2019-1-EL01-KA104-061418 που αφορούσε σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Καλαμάτας σε δομημένους κύκλους μάθησης. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα στην ημερίδα από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς, Γάλλου Γεωργία, Διευθύντρια και Ελένη Λιανού Υποδιευθύντρια. Έγινε αναφορά στις εμπειρίες που αποκόμισαν, τη θεωρητική κατάρτιση που έλαβαν, τις ανταλλαγές καλών πρακτικών και το πώς αυτά θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν τη σχολική πραγματικότητα του σχολείου.

Θα θέλαμε, ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες να μπορούσαν να προεκταθούν σε διδακτικές ανάγκες που προέκυψαν από την επιμόρφωση και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και εκπαίδευσης. Για παράδειγμα από την πρώτη επιμόρφωση αναφέρθηκε ότι θα ήταν πολύ βοηθητικό αν μπορούσε να οργανωθεί από τους ίδιους φορείς  ή και από άλλους μια επιμόρφωση με θέμα «Peer mediation» διαμεσολάβηση από ομότιμους. Η διαμεσολάβηση από ομότιμους αφορά στην καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές ώστε οι εκπαιδευόμενοι να διαχειρίζονται τυχόν μικροδιαφορές μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χαλάνε το θετικό μαθησιακό κλίμα μέσα στην τάξη. Αναδεικνύει το ρόλο του εκπαιδευτή πιο πολύ ως «facilitator» διευκολυντή, το οποίο στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι και το ζητούμενο. Με αυτό τον τρόπο οι ομάδες των εκπαιδευόμενων μπορούν να λειτουργούν καλλιεργώντας την ομαδική και ατομική ωριμότητα και να είναι η εμπειρία της μάθησης πιο ουσιαστική και αποδοτική.

Από τη δεύτερη επιμόρφωση έγινε κατανοητός ο σημαντικός ρόλος της σωστής επικοινωνίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευόμενων όσο και μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Αναδύθηκε το πόσο σημαντικές είναι οι δραστηριότητες  γνωριμίας των ομάδων, οι δραστηριότητες δεσίματος της ομάδας, οι ασκήσεις εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης του εαυτού. Έγινε φανερό ότι όταν υλοποιούνται τέτοιου είδους δραστηριότητες οι εκπαιδευόμενοι είναι πιο δεκτικοί και η απόδοση τους μεγαλώνει αισθητά.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο σκέλος της επιμόρφωσης είχε τίτλο « Διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και πρόληψη εκφοβισμού» (Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention) και πραγματοποιήθηκε 9-14 Αυγούστου 2021 από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy στη Φλωρεντία, Ιταλία.

Το δεύτερο σκέλος της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στην Τενερίφη Ισπανία, 23-27 Αυγούστου 2021, από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Tenerife Courses, με θέμα Early School Leaving (ESL), Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

LLTA, επιμόρφωση καθηγητών ΣΔΕ Καλαμάτας στην ποίηση, ERASMUS+ POETA

Πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως εκπαίδευση  καθηγητών, LTTA, από 18 έως και 20 Οκτωβρίου 2021 στην ποίηση και συγκεκριμένα  σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις της στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας με τίτλο POETA.

Συντονιστές του προγράμματος είναι: Catholic Adult Education of Germany (Katholische Erwachsenenbildung – KEB Deutschland) και εταίροι: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας (Kalamata Second Chance School) -Greece, European Learning Centre- Spain, das Kollectiv-Austria & Synthesis Center for research and education-Cyprus. Στα πλαίσια της συνεργασίας θα παραχθεί e-book, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, στην αγγλική γλώσσα που θα μεταφραστεί στα Ελληνικά, Γερμανικά και ισπανικά, καθώς και πλατφόρμα MOOC.

Ολοκλήρωση σχεδίου Erasmus+ KA1 με κωδικό 2019-1-EL01-KA104-061418

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας ολοκλήρωσε το σχέδιο επιμόρφωσης ΚΑ1 που είχε συντάξει στα πλαίσια . Δυστυχώς η πανδημία Covid19 και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί εδώ και 1 ½ χρόνο δεν επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς να μετακινηθούν. Έτσι λίγο πριν την εκπνοή του σχεδίου, προκειμένου να σωθεί ένα μέρος του σχεδίου, πραγματοποιήθηκαν κάποιες κινητικότητες στις οποίες συμμετείχε η Διευθύντρια, Γεωργία Γάλλου και η Υποδιευθύντρια, Ελένη Λιανού, όπου έλαβαν μέρος σε δύο δομημένους κύκλους επιμόρφωσης.
Το πρώτο σκέλος της επιμόρφωσης είχε τίτλο « Διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και πρόληψη εκφοβισμού» (Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention) και πραγματοποιήθηκε 9-14 Αυγούστου 2021 από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy στη Φλωρεντία, Ιταλία. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, η επιμόρφωση είχε τρεις θεματικούς άξονες οι οποίοι αναπτύχθηκαν θεωρητικά και βιωματικά από την εισηγήτρια στην ομάδα. Συμμετείχαν εκπαιδευτές από την Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία και Ουγγαρία. Οι θεματικοί άξονες παρουσιάστηκαν ως αυτόνομοι κλάδοι θεωρητικά, και προσεγγίστηκαν βιωματικά.
Το δεύτερο σκέλος της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στην Τενερίφη Ισπανία, 23-27 Αυγούστου 2021, από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Tenerife Courses, με θέμα Early School Leaving (ESL), Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. H επιμόρφωση είχε ως βασικό θέμα την μαθητική διαρροή. Οι θεματικοί άξονες αναπτύχθηκαν θεωρητικά και βιωματικά από τις εισηγήτριες στην ομάδα. Στην εκπαιδευτική ομάδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, Ρουμανία, Λιθουανία και Πολωνία.
Μετά τις δραστηριότητες ακολούθησε αξιολόγηση της κάθε επιμορφωτικής διαδικασίας, συζητήθηκαν τα οφέλη, δηλαδή οι νέες γνώσεις που αποχτήθηκαν, οι αλλαγές στάσεων και αν αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στις τάξεις. Επιδόθηκαν τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης, καθώς και υλικό και σύνδεσμοι αναστοχασμού.
Τέλος μέσα από ενδοσχολική επιμόρφωση θα ενημερωθούν και επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Καλωσήρθατε

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε νέα, ανακοινώσεις και πληροφορίες για το σχολείο μας ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
Επισκεφτείτε τις διάφορες σελίδες μας για να μάθετε περισσότερα.

Εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που πλαισιώνουν το σχολείο μας, την προσβασιμότητα στο σχολείο μας, τον κανονισμό λειτουργίας, τα νέα του σχολείου μας και τα στοιχεία επικοινωνίας του.