Δημοτικό σχολείο Άσπρου

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Άσπρου ζουν σε ένα χωριό που οι γονείς τους ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και ειδικά την καλλιέργεια  λαχανικών σε θερμοκήπια. Πολλές φορές παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα τους. Από αυτή τη μικρή εμπειρία έχουν αποκτήσει γνώσεις, τις οποίες θέλουν και να μοιραστούν και με την κοινότητα.