Η αξία της διατήρησης των φυτών

1

Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν ακόμη μία κρυφή αξία των φυτών με εύκολο τρόπο.

 

Διαφαίνεται σταδιακά πώς, αν μειωθούν και τέλος ξεριζωθούν τα φυτά, μολύνονται τα υπόγεια ύδατα. Με αποτέλεσμα να λιγοστεύει  το πόσιμο νερό.