Φυσική καλλιέργεια

O εμπνευστής της φυσικής καλλιέργειας (natural farming)  ήταν ο Μασανόμπου Φουκουόκα (Masanobu Fukuoka), (1913-2008). Προς τιμή του εμπνευστή της η μέθοδος αναφέρεται συχνά και ως  τεχνική  Φουκουόκα.

Σε ηλικία 25 ετών, ο Φουκουόκα,  άρχισε να αμφιβάλλει για τη σοφία της σύγχρονης γεωργικής επιστήμης. Εγκατέλειψε τελικά τη δουλειά του ως ερευνητής και επέστρεψε στο αγρόκτημα της οικογένειάς του στο νησί της Shikoku στη νότια Ιαπωνία . Από εκείνο το σημείο αφιέρωσε τη ζωή του για την ανάπτυξη ενός μοναδικού, μικρής κλίμακας, συστήματος βιολογικής καλλιέργειας που δεν απαιτεί βοτάνισμα, φυτοφάρμακα, λίπασμα, ή όργωμα.

Στη χώρα μας πρωτοπόρος και κύριος εκφραστής της φυσικής καλλιέργειας, των τεχνικών και της φιλοσοφίας του Ιάπωνα Φυτοπαθολόγου, είναι ο  Γεωπόνος- Καλλιεργητής  Παναγιώτης Μανίκης. Εδώ και χρόνια συντηρεί και αναπτύσσει με επιτυχία ένα αγρόκτημα στο Κλεισοχώρι της Έδεσσας με βάση τις αρχές της φυσικής καλλιέργειας.

Η μέθοδος Φουκουόκα (Fukuoka) έγκειται στην ταυτόχρονη σπορά δασικών δέντρων , θάμνων, καρποφόρων δέντρων, φυτών χλωρής λίπανσης, λαχανικών και δημητριακών πριν αρχίσει η εποχή των βροχών. Για να προστατευθούν οι σπόροι από τα πουλιά και τα τρωκτικά τοποθετούνται σε σβώλους από άργιλο (seed balls). Οι σβώλοι στη συνέχεια αφήνονται στο προς καλλιέργεια /αναδάσωση έδαφος.

Ένα χρόνο μετά τη σπορά, από τα φυτά που θα βγουν θα επιβιώσουν εκείνα που ταιριάζουν στο δεδομένο έδαφος και κλίμα. Σπέρνοντας μια μεγάλη ποικιλία φυτών μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ότι κάποιοι θα βλαστήσουν όσο κακές και να είναι οι συνθήκες. Η μέθοδος Φουκουόκα είναι προφανώς ξένη με οποιαδήποτε χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ενώ δεν προβλέπει ούτε κατεργασία της γης, βοτάνισμα κοκ. Σκοπεύει να διευκολύνει την έναρξη της διαδικασίας αναπαραγωγής και βλάστησης από την ίδια τη φύση. Στόχος του καλλιεργητή είναι να εξυπηρετήσει τη φύση , να δημιουργήσει γόνιμο έδαφος , να ευνοήσει τη γέννηση υγιών φυτών και να συμβάλλει στη βιοποικιλότητα του τοπικού οικοσυστήματος.