Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη

Μαθητές του σχολείου και ανάμεσά τους μαθητές του προγράμματος, με συντονίστριες καθηγήτριες την κ. Μαρία Γκόγκου, κ. Φωτεινή Βασιλειάδου και την κ. Αναστασία Βουλούτα, κατάφεραν να διακριθούν στην 2η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη».

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν με θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η γνωριμία και εξοικείωσή τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβάσεων του ΟΗΕ. Η προσομοίωση επικεντρώθηκε στη διαδικασία ενώπιον των διαφόρων Επιτροπών, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν: 1ο Βραβείο καλύτερου αγορητή στον μαθητή Γεράσιμο Χατζηγιαννάκη, εύφημος μνεία στη μαθήτρια Μαρία Τσικνιζίδου και προφορική εύφημος μνεία στη μαθήτρια Παναγιώτα Τζεβελέκου. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 8 μαθητές, οι οποίοι απέσπασαν όλοι επιδοκιμαστικά σχόλια για τη δυναμική συμμετοχή τους στην προάσπιση των θέσεών τους κατά τη διάρκεια γόνιμου διαλόγου στα πλαίσια των επιτροπών για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι : Ελένη Χατζηκώστα, Χριστίνα Φιλτανίδου, Ελένη Κιουπτσή, Χρυσούλα Βασιλειάδου, Γιάννης Βουρνούκας.