Επίσκεψη στο γραφείο του Ε.Κ. στην Αθήνα και στο Πα.Πει.

Ημερομηνία έναρξης δράσης: 01/02/2018

Περιγραφή δράσης: Κατά την επίσκεψή μας στο Γραφείο του Ε.Κ. που εδρεύει στην Αθήνα, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον ρόλο και τις αξίες του Ε.Κ. από τον κ. Α. Καπετανίδη. Ακολούθησε γόνιμος και δημιουργικός διάλογος και οι μαθητές εξέφρασαν διάφορες απορίες σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

Ύστερα ακολούθησε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και ενημέρωσή τους από καθηγήτρια του τμήματος Ευρωπαϊκών σπουδών και από την υπεύθυνη του γραφείου διασύνδεσης του πανεπιστημίου.