Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη

Πρόκειται για ένα παιχνίδι και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που σκοπό έχουν να μάθετε και να ανακαλύψετε την Ευρώπη. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στο παιχνίδι.

Πάμε_να_εξερευνήσουμε_την_Ευρώπη