Αντικείμενα εργασίας ομάδων

Οι μαθητές χωρίζονται σε έξι ισομεγέθεις ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα έχει να εξετάσει ένα από τα παρακάτω θέματα. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε μια μόνο ομάδα.

 arrow_red_1trapezium_1

triangle_1Black_square_1

cycle_1shape_square_1

Αφήστε μια απάντηση