ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 11:31 πμ στο Δευτέρα, Μάιος 20, 2019

Προς  αξιότιμον κον  Β. Πέππα
Πρόεδρον
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Λ. Αλεξάνδρας 121
ΤΚ 11522
Αθήνα

E-mail: president@areiospagos.gr

20 Μαΐου 2019

Θέμα: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

«Δικαιοσύνη μάθετε οι ενοικοῦντες επί τῆς γῆς».

Επειδή μία από τις δυνάμεις τῆς ψυχῆς είναι η Δικαιοσύνη (φρόνησις, σωφροσύνη, ανδρεία) επικαλοῦμαι γραφικό χωρίον, ως και αρχαίο απόφθεγμα «έστι δίκης οφθαλμός ός τα πανθ’ ορά» δια το πρόβλημα το πνευματικό και κοινωνικόν τῆς Ιερᾶς Μονῆς Εσφιγμένου τοῦ Αγίου Όρους. Αναφέρω νομοκανονικά και νομικά επιχειρήματα ως θεολόγος και νομικός προκειμένου να φανῆ η αλήθεια τοῦ θέματος. Όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, το βασικότερο και σημαντικότερο στοιχείο τῆς υποθέσεως είναι ότι οι Εσφιγμενίτες Πατέρες είναι η νόμιμη και κανονική αδελφότητα που αντιδρά στις παράνομες ενέργειες τῶν πλαστῶν Εσφιγμενιτῶν και τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου!

Το Οικ. Πατριαρχείο συνέταξε Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη αρ. πρωτ. 1110/14-12-2002, (βλ. https://drive.google.com/file/d/0B21IpFxbfpZ3dkk5UzQyaVo3Zm8/view ) που είναι άκυρη επειδή σ’  αυτήν χρησιμοποιείται ένας άσχετος ιερός κανόνας (ο 13ος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου) προκειμένου να καταδικάσει τους Εσφιγμενίτες ως σχισματικούς. Αναφέρει την ψευδή κατηγορία ότι οι Εσφιγμενίται διέκοψαν την μνημόνευση τοῦ επισκόπου (Πατριάρχου) επικαλούμενοι ατοπήματά του όπως εγκλήματα (οικονομικά, ηθικά κ.λπ.), δηλ. όχι για θέματα πίστεως. Είναι όμως τοῖς πᾶσι γνωστό ότι η διακοπή μνημοσύνου τῶν Εσφιγμενιτῶν πατέρων γίνεται για λόγους πίστεως και μόνο και αυτή στηρίζεται κανονικά στον 15ον Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Επειδή μια αντικανονική και άκυρη Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη δεν μπορεί να καταδικάση τους Εσφιγμενίτες ως σχισματικούς, όλες οι ενέργειες γύρω από την ίδρυση τῆς πλαστῆς μονῆς Εσφιγμένου είναι παράνομες και αντικανονικές, συμπεριλαμβανομένης και τῆς επιθέσεως τν πλαστν Εσφιγμενιτν με σκοπό να καταλάβουν το κονάκι στις Καρυές.   

Επισυνάπτω σχετική νομοκανονική γνωμοδότηση που κατατέθηκε στην  Έφεση.   

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
Νομικός – Θεολόγος


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2019 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top