ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (1ο ΜΕΡΟΣ) καί ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 10:47 μμ στο Κυριακή, 17 Απριλίου, 2011

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ”

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (1ο ΜΕΡΟΣ)

Εἶναι τοῖς πάσι γνωστόν, ὅτι τό ἰστολόγιό μας διατηρεῖ στάση ΕΝΩΤΙΚΗ μεταξύ των Ὀρθοδόξων καί ἀποφεύγει τόν κατακερματισμό καί τήν διάσπαση ἀναμεταξύ μας. Ὅπως πολλάκις ἔχουμε ἀναφέρει, ὑπάρχουν εἰς τόν χῶρο κάποια ”ζιζάνια” τά ὁποῖα δέν ἀφήνουν νά ἐπιτευχθεῖ ἡ πολυπόθητος ἕνωσις μεταξύ παλαιοημερολογιτῶν καί νεοημερολογιτῶν. Ἔχουμε ἐπίσης ἀναφέρει ὅτι ἔχουν εἰσχωρήσει ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια κάποιοι ”βαλτοί” στούς κόλπους τῶν παλαιοημερολογιτῶν, ἀλλά καί εἰς τούς κόλπους τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας. Σκοπός τούς ἦταν καί εἶναι ἡ διάσπαση τῶν Ὀρθοδόξων σέ κομμάτια ὥστε ἔτσι νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἅλωσις τής Ὀρθοδοξίας μέ τόν πιό εὔκολο τρόπο. Εἰς τούς παλαιοημερολογίτας δημιούργησαν καί δημιουργοῦν τίς γνωστές λεγόμενες ”παρατάξεις” ὥστε ἔτσι νά σπιλωθεῖ ὁ δίκαιος ἀγώνας τῶν παλαιοημερολογιτῶν καί εἰς τήν ἐπίσημη Ἐκκλησία προωθοῦν τόν Οἰκουμενισμό καί ἤδη ἀρχίζουν νά διαχωρίζουν τούς Ὀρθοδόξους σέ ἀντιοικουμενιστές καί οἰκουμενιστές. Μέ ἁπλά λόγια δημιούργησαν τούς παλαιοημερολογίτες, δημιούργησαν τίς διάφορες παρατάξεις τῶν παλαιοημερολογιτῶν, δημιούργησαν τούς νεοημερολογίτας, τούς ἀντιοικουμενιστές, τούς οἰκουμενιστές καί ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του, ὥστε νά μήν δοῦμε τίποτα χειρότερο.

Ἀφορμή διά τήν ἀνάρτησή μας στάθηκε μιά συνομιλία μᾶς εἰς τόν προσωπικό χῶρο ἑνός Ἐπισκόπου των παλαιοημερολογιτῶν διά τό ἴδιο θέμα τό ὁποῖο προαναφέραμε. Ἐγράψαμε ὅτι ἐπρόκειτο εἰς μικρό σχετικό χρονικό διάστημα νά ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ μέ ἀδιάσειστες ἀποδείξεις, ποιοί ἦταν καί εἶναι αὐτοί οἱ ΒΑΛΤΟΙ πού ἀναφέρουμε ἀρκετό καιρό τώρα. Ἡ ἀπάντηση βεβαίως ἦταν το νά διαγραφοῦμε ἀπό τόν προσωπικό του σεβαστό χῶρο χαρακτηρίζοντάς μας ὡς ”κακοηθεῖς”. Χαιρόμαστε ἰδιαιτέρως δί΄ αὐτό, διότι ἔτσι ἀποδεικνύεται τό ἀληθές των λεγομένων μας, ἀλλά καί ἡ ἀπώλεια σοβαρῶν ἐπιχειρημάτων ἐκ τῆς ἀντιθέτου πλευρᾶς.

Χρέος μᾶς εἶναι νά γράφουμε τήν ΑΛΗΘΕΙΑ. Ἔτσι λοιπόν μετά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος δεσμευόμαστε ὅτι θά ἀποκαλύψουμε τήν ἀλήθεια διά τό ποιοί εἶναι αὐτοί πού σπίλωσαν τόν ΔΙΚΑΙΟ ἀγώνα τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἀλλά καί τό πώς προώθησαν μετέπειτα τόν Οἰκουμενισμό εἰς τήν ἐπίσημη Ἐκκλησία μετά τήν διάσπασή σε παλαιοημερολογίτες καί νεοημερολογίτες. — ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ —
Πηγή: http://entoytwnika.blogspot.com/2011/04/1.html


Αποτείχιση; ή υπακοή στον Πάπα; (Ιερού Γενναδίου Σχολαρίου)

…. Η γνώμη μου είναι η εξής: Ό­ποιος θα μνημονεύση τον Πάπα ή θα έχη κοινωνία με αυτούς που τον μνημονεύουν ή θα συμβουλεύση ή θα παραινέση κάποιον να μνημονεύση, θα τον θεωρήσω όπως ακριβώς και η αγία και μεγάλη σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία εξήτασε το λατινικό δόγμα και κατεδίκασε όσους το πίστεψαν, τον Βέκκο δηλαδή και τους ομόφρονάς του. Έπειτα δεν θεωρώ μικρό πράγμα το μνημόσυνο του Πάπα ή οποιουδήποτε επισκόπου. Άλλωστε η πνευματική κοινωνία των ομοδόξων και η τελεία υπο­ταγή προς τους γνησίους ποιμένας εκφράζεται με το μνημόσυνο. Οι σύνοδοι και οι άλλοι Πατέρες ορίζουν ότι: αυτών που αποστρεφόμεθα το φρόνημα πρέπει να αποφεύγωμε και την κοινωνία. και όλα τα σχετικά που γνωρίζετε ότι ορίζουν. Πάνω απ’ όλα όμως ο Κύ­ριός μας λέγει: «Αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ’ αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλο­τρίων την φωνήν» (Ιω. ι’, 5).

Μη γένοιτο να κάνω αιρετική την εκκλησία μου, την αγία μητέρα των Ορθοδόξων, δεχόμενος το μνη­μόσυνο του Πάπα, εφ’ όσον ο Πάπας ομολογεί και πι­στεύει εκείνα, για τα οποία δεν τον δέχεται η Εκκλη­σία μας. Όποιος, λοιπόν, ομολογήσει ότι εκείνος (ο Πάπας) ορθοτομεί τώρα τον λόγο της αληθείας, ομο­λογεί ότι οι δικοί μας πρόγονοι είναι αιρετικοί. Η γνώμη μου λοιπόν ήταν και θα είναι αυτή. Και θα είμαι οπωσδήποτε πάντοτε ακοινώνητος προς τον Πάπα και όσους έχουν κοινωνία μ’ αυτόν, όπως οι Πα­τέρες μας. Διότι πρέπει να μιμούμεθα την ευσέβειά τους, αφού δεν έχομε την αγιωσύνη και την σοφία τους.

ΑΠΟ ”ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ”

http://entoytwnika.blogspot.com/2011/03/blog-post_25.html


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση