ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 12:28 πμ στο Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2010

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναγνωρίζει αποστολική διαδοχή στον ειδωλολάτρη «Αρχιεπίσκοπο» του Καντέρμπουρυ.

Να σου ζήσει και να τον χαίρεσαι, Μακαριώτατε, τον Καντέρμπουρυ! Να ιδούμε τι άλλο θα γκρεμίσετε από την Ορθόδοξο Παράδοση.

Παραθέτω κατωτέρω την σχετική προσφώνηση του Μακαριωτάτου με σχολιασμό που προσυπογράφω, καθώς επίσης άρθρο από το περιοδικό «ΣΩΤΗΡ» (15-12-2010).

Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
Θεολόγος


Φωτ. http://druidnetwork.org/rites/seasonal/index.html


«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε τον Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας και Πριμάτο Πάσης Αγγλίας στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών» είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Μακαριώτατος. «
Στο πρόσωπό σας», συνέχισε, «διακρίνουμε όχι μόνο έναν άριστο Καθηγητή Πατερικής Θεολογίας, αλλά και τον ειλικρινή φίλο της Ορθοδοξίας και μελετητή και γνώστη της Ορθοδόξου δογματικής διδασκαλίας. !!! Επιπλέον υποδεχόμαστε τον πρώτο εν ίσοις των Επισκόπων της Αγγλικανικής Κοινωνίας, στο πρόσωπο του οποίου αντιπροσωπεύεται η Αγγλικανική Εκκλησία με την οποία μας δένουν μακροχρόνιοι δεσμοί αγάπης και φιλίας. Δεσμοί που πηγάζουν από την αποδοχή κοινών δογμάτων και Εκκλησιαστικών Παραδόσεων !!!, αλλά και από την από κοινού προσπάθεια, κυρίως μέσω του θεολογικού διαλόγου, εν αγάπη και αληθεία, υπερνικήσεων των υφισταμένων διαφορών που μας χωρίζουν».

«Στο πρόσωπό σας», υπογράμμισε, «διακρίνουμε τον διάδοχο του Έλληνα το γένος, Αγίου Θεοδώρου του Ταρσέως !!! που έγινε Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας και μεταλαμπάδευσε στις Βρετανικές νήσους τη θρησκευτική και θύραθεν παιδεία των Ελλήνων». Και σημείωσε: «Κατά τη στιγμή αυτή δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε και τις ωραίες μορφές των Βρετανών φιλελλήνων που προσέφεραν τόσα πολλά, ακόμα και αυτή τη ζωή τους, ορισμένοι, στη μικρή μας πατρίδα, ιδίως κατά την ελληνική επανάσταση».

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Τί να πρωτοπεί κανείς γία αύτά πού ακούσαμε στήν υποδοχή ενός άρχιαιρεσιάρχη – μάγου δρυίδη :

1) άριστος Καθηγητής Πατερικής Θεολογίας !!!!

2) μελετητής και γνώστης της Ορθοδόξου δογματικής διδασκαλίας !!!

3) Αγγλικανική Εκκλησία με την οποία μας δένουν μακροχρόνιοι δεσμοί αγάπης και φιλίας. Δεσμοί που πηγάζουν από την αποδοχή κοινών δογμάτων και Εκκλησιαστικών Παραδόσεων !!!

4) «Στο πρόσωπό σας», υπογράμμισε, «διακρίνουμε τον διάδοχο του Έλληνα το γένος, Αγίου Θεοδώρου του Ταρσέως !!!

Τά 2 πρώτα άποτελόυν άπλή ανοησία , τό 3ο ΠΡΟΔΟΣΙΑ καί τό 4ο ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ !!!

Φτάσαμε λοιπόν σ αυτή τήν κατάντια ; Νά θεωρούνται τά περιφερόμενα καρναβάλια μάγων καί Αιρετικών (πού μέχρι γυναίκες καί όμοφυλλόφυλους έχουν χειροτονήσει έπισκόπους), Διάδοχοι Άγίων καί Μαρτύρων τής Έκκλησίας  ; Τί άλλο μάς άπομένει νά δούμε ;

Πηγή: http://norfid.wordpress.com/2010/12/14/%CE%BA%CE%B1%CE%AF-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD-%CE%BF/


Βασίλισσα καὶ Αρχιεπίσκοπος τῆς Βρετανίας εἶναι εἰδωλολάτρες!…

Ἡ Βρετανία ἔπαυσε ἀπὸ καιρὸ νὰ εἶναι χριστιανικὴ χώρα. Κάποτε ἦταν ἡ χώρα τῆς Βίβλου. Τὸν χριστιανισμὸ διέδωσε στὴ Βρετανία ὁ ἅγιος Ἀριστόβουλος ὁ Κύπριος, συνεργάτης τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἀδελφὸς τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα, ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁ Ἀριστόβουλος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους, γιὰ τοὺς ὁποίους κάνει λόγο τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο (Λουκ.  ι΄ 17). Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη του στὶς 15 Μαρτίου καὶ 31 Ὀκτωβρίου.

Ἀλλ’ ἡ Βρετανία ἀπομακρύνθηκε σταδιακὰ ἀπὸ τὴ σώζουσα ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο τῆς κήρυξε μὲ ἀφάνταστες θυσίες ὁ ἅγιος  Ἀριστόβουλος, ὅταν στὴ χώρα κατοικοῦσαν ἄγριες εἰδωλολατρικὲς φυλές. Μετὰ τὸ σχίσμα τοῦ 11ου αἰῶνος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας χωρίσθηκε ἀπὸ τὸν Παπισμό, πλήθυναν οἱ αἱρετικὲς ὁμολογίες τοῦ λεγόμενου Ἀγγλικανισμοῦ. Ἤδη ὅμως προχώρησε ἀκόμη περισσότερο. Πέραν τοῦ ὅτι καλλιεργεῖ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν τὴ μαγεία, τώρα ἀποδέχεται καὶ ἐπισήμως τὴν… εἰδωλολατρία!

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ ἀμερικανικὸ Περιοδικὸ «Τime», «γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἀρχαία παγανιστικὴ παράδοση – δοξασία τοῦ Δρυϊδισμοῦ ἔχει ἀναγνωρισθεῖ» στὴ Βρετανία «ὡς ἐπίσημη  θρησκεία. Ἡ (δέ) ἐπιτροπὴ φιλανθρωπικῶν ὀργανώσεων γιὰ τὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Οὐαλλία παρεχώρησε στὸ Δίκτυο τῶν Δρυϊδῶν (Druid Network), μιὰ ὁμάδα 350 μελῶν», προνομιακό  φορολογικὸ καθεστώς. Ἔτσι  ὁ Δρυϊσμὸς ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τοὺς φόρους ἐπὶ τῶν δωρεῶν, ὅπως καὶ ἄλλες θρησκευτικὲς ὁμάδες. Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ὑπάρχουν σήμερα περὶ τούς 10.000 Δρυΐδες («Time» 18-10-2010, σελ. 13). Καθὼς ὅμως ἔχει ἁπλωθεῖ καὶ σ’  ἄλλες χῶρες ἡ εἰδωλολατρικὴ αὐτὴ  θρησκεία, ἀριθμεῖ κάποια ἑκατομμύρια πιστῶν.

Ὁ Δρυϊσμὸς εἶναι εἰδωλολατρική δοξασία ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία καὶ Βρετανία καὶ κηρύσσει τὴν ἁρμονία στὸν ἄνθρωπο καὶ στὴ φύση. Τὰ μέλη της τιμοῦν ὡς θεότητες τὸν κεραυνό, τὸν ἥλιο, τὴ γῆ, καθὼς καὶ τὰ πνεύματα ποὺ κατοικοῦν στὰ βουνά, στὰ ποτάμια κλπ.

Οἱ Δρυΐδες πρόσφεραν καὶ ἀνθρωποθυσίες, ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱστορικοὶ Πλίνιος ὁ Πρεσβύτερος καὶ Τάκιτος. Τὸ κατεξοχὴν θλιβερὸ γιὰ τὴν Ἀγγλία εἶναι ὅτι σήμερα Δρυΐδες εἶναι τόσο ὁ Ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρυ Δρ Ρόουαν Οὐΐλλιαμς, ὅσο καὶ ἡ κεφαλὴ τῆς Ἀγγλικανικῆς «Ἐκκλησίας» βασίλισσα Ἐλισάβετ ἡ  Β΄!… Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρυ «ἔγινε  ἐπίτιμο μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῶν Δρυΐδων τῆς Οὐαλλίας» τὸν Αὔγουστο τοῦ 2002, δύο μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἀνάληψη τῶν καθηκόν των του ὡς Ἀρχιεπισκόπου. Τότε  ἐχρίσθη «Δρυΐδης – Βάρδος» ἀπὸ τὸν Ἀρχιδρυΐδη τῆς Βρετανίας Ρόμπιν Λιούζ. Στήν ἴδια τελετὴ ἔγιναν Δρυΐδες καὶ ἄλλα 50 μέλη.

Ἐκεῖ κατάντησε ἡ Βρετανία! Νὰ ἔχει Ἀρχιεπίσκοπο καὶ βασίλισσα εἰδωλολάτρες στὸν 21ο αἰώνα! Κατήντησε ἐκεῖ, διότι ἀπώθησε τὸν ἀληθινὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ στήριξε τὴν ἐλπίδα της στὸ πλῆθος τοῦ πλούτου της, τὴ δύναμη καὶ ἐπιρροή της, στὴ ματαιότητά της.

Ἢ ὅπως τὸ λέγει ὁ θεοκίνητος Δαβίδ: «Ἰδοὺ ἄνθρωπος (ἐν προκειμένῳ, ἰδοὺ λαός), ὃς οὐκ ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, ἀλλ’ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐνεδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ» (Ψαλ. να΄ [51] 9).

Πηγή: http://www.osotir.org/images/stories/pdf/2013/2013EP.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2019 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top