ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 5:14 μμ στο Παρασκευή, Δεκέμβριος 17, 2010

ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΥΣ

Ὑμνεῖ τὴν οἰκουμενιστικὴν κίνησιν καὶ δηλώνει ὅτι θὰ συνεχίση τὴν πορείαν τῶν προκατόχων του

Καυτὰ ἐρωτήματα πρὸς τὸν οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον:

Εἶναι ἀκραῖοι καὶ φονταμελισταὶ ὅσοι πολεμοῦν τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Τί προσέφερεν ἡ παραμονὴ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἢ αἱρέσεων; Οἱ Προκάτοχοί του ἦσαν μόνον οἱ μακαριστοὶ Πατριάρχαι Ἀθηναγόρας καὶ Δημήτριος; Λησμονεῖ ὅτι πρὸ αὐτῶν Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως ἦσαν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος; Εἰς τί ἐβοήθησαν αἱ συμπροσευχαὶ μετὰ τῶν Παπικῶν τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον ἔχει περιέλθει εἰς πολὺ δυσμενῆ θέσιν; Εἰς τί ἐβοήθησαν οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Γρηγόριος ο Θεολόγος, έργο Θεοφάνους του Κρητός, μονή Σταυρονικήτα, Aγιον Όρος

…….

Ἐρωτήματα πρὸς τὸν Οἰκ. Πατριάρχην

Ἀντιοικουμενισταὶ θεολόγοι καὶ κληρικοὶ ἀπαντῶντες εἰς ὅσα εἶπεν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔθεσαν τὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα:

1.Ποιοὺς ἀλήθεια θεωρεῖ «ἀκραίους» καὶ «φονταμενταλιστὲς» ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος; Τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ;

2. Ποιοὶ ἦταν οἱ καρποὶ τῶν διαχριστιανικῶν διαλόγων, ποὺ διεξάγει ὁ ἴδιος καὶ κάποιοι ἀπὸ τοὺς προκατόχους του; Μήπως οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι ἔλυσαν προβλήματα, ὅπως “ἡ βία, ἡ εἰρήνη καὶ ὁ πόλεμος”;

3. Γιατί θὰ πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὡς ὀρθὴ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ 1920 γιὰ τὴ συγκρότηση τῆς “Κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν” καὶ τί ἀλήθεια προσέφερε ἡ παραμονὴ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐντὸς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν;

4. Ποιὰ εἶναι ἡ “παράδοση τῶν προκατόχων του”, ποὺ συνεχίζει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος; Πότε ξεκίνησε αὐτὴ ἡ παράδοση; Ποιοὶ προκάτοχοί του καλλιέργησαν τὸν διάλογο μετὰ πάντων τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρήσκων ἄνευ προϋποθέσεων καὶ χωρὶς τὴν τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Προφανῶς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θέλει νὰ εἶναι συνεχιστὴς τοῦ πρώτου μεγάλου οἰκουμενιστῆ Πατριάρχη Ἀθηναγόρου.

Λησμονεῖ ὅμως ὅτι τὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως πολὺ πρὶν ἀνέλθει ὁ ἴδιος καὶ οἱ λίγοι οἰκουμενιστὲς προκάτοχοί του, ἐλάμπρυναν μεγάλοι Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Μήπως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος διαλέχτηκε μὲ τοὺς πνευματομάχους κατὰ τὸν τρόπο, ποὺ διαλέγεται ὁ σημερινὸς Πατριάρχης μετὰ τῶν αἱρετικῶν; Ἢ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος συμπροσευχόταν καὶ διαλεγόταν μὲ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Ἀρείου;

5. Ἀντὶ τῆς ἐκτόξευσης μομφῶν ἐναντίον τῶν ἀντιοικουμενιστῶν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐκτὸς ἀπὸ θρόνων διάδοχος ἄς γίνει καὶ τρόπων μέτοχος τῶν Ἁγίων προκατόχων του καὶ ὄχι μιμητὴς τῶν προσφάτων προκατόχων του, ποὺ ὑπηρέτησαν  καὶ  ἄνδρωσαν  τὸν Οἰκουμενισμό.

Ἐὰν  ὁ  Πατριάρχης  Βαρθολομαῖος πιστεύει ὅτι “πρέπει νὰ δίνουμε τὸ χέρι ὁ ἕνας στὸν ἄλλο” καὶ νὰ σεβόμαστε “τὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἰδιοπροσωπεία τοῦ ἄλλου, τὶς θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τὴν ἰδεολογία του” θὰ πρέπει νὰ θυμηθεῖ ὅτι ὁ Ἅγιος Νικόλαος, διαλεγόμενος μὲ τὸν Ἄρειο, δὲν ἔτεινε χεῖρα γνωριμίας, ἀλλὰ ὕψωσε χεῖρα τιμωρίας στὴν ἐμμονὴ τοῦ Ἀρείου στὴν αἵρεση, μήπως καὶ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ τὸν ὁδηγήσει στὴν Ἀλήθεια».

http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1858.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2019 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top