ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 11:19 μμ στο Τετάρτη, 2 Ιουνίου, 2010

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 egkainia_ap_paulou_4.jpg

 

ΠΡΟΣ

Τω Οικουμενικώ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίω

«Οτι ούκ αστεία η οδός σου εναντίον μου» (Αριθμ. κβ΄32-33).

Πατέρα μας σωθείη.

Αν και μικρός, αμαθής και ελάχιστος, Σας αποστέλλω από την Πόλιν του Πρωτοκλήτου μερικά αντίτυπα Καινής Διαθήκης, διά να τα προσφέρετε, όπου ανάγκη εστιν αντί του κορανίου!


Εις Υμάς Δέσποτα άνωθεν εδόθη ο Σταυρός, η Αγία Γραφή και το Τρικέρι – οποία τιμή! – διά να αγιάζετε και φωτίζετε τον κόσμον με το φώς της Τρισηλίου Θεότητος.


Δυστυχώς, όμως, η κατάπτυστος πράξις Σας, Σας απεγύμνωσε της χάριτος της Παναγίας Tριάδος και Σας απέρριψεν εκ του θρόνου της συνειδήσεως των πιστών.


Διά τούτο εν δάκρυσιν, οιμωγές και θρήνεσιν γονυπετείς και από καρδίας δεόμεθα εκτενώς δι’ Υμάς την σωτήριον μετάνοιαν και την ανάνηψίν Σας.


Δεχθήτε παρακαλώ τον υικόν δίκαιον έλεγχον ως εκείνον της όνου του Βαλαάμ και μη με αιτιάσθε.

Αηδιασμένος και έγκλειστος ευρισκόμενος πλέον και εν προσευχή σχολάζων στρέφω τα δακρύβρεκτα βλέμματά μου τω Αιωνίω Δεσπότη και δικαιοκρίτη Θεώ ημών, τω δυναμένω ημάς και Υμάς σώσαι και εκ βάθους καρδίας ολοφυρόμενος αναβοώ:
Στήριξον Ορθοδοξία την Εκκλησίαν Σου Χριστέ και σώσον ημάς της αιωνίου κολάσεως.


Διά δε τον σκανδαλισμόν των ψυχών των πιστών – και μόνον – μη νομίσητε ότι θα εκφύγετε της ράβδου και της οργής Κυρίου (πράγμα που απευχόμεθα), όμως «ήδη η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείται» (Λουκά γ΄9).

 

Ελάχιστος εν ιερομονάχοις


Αρχιμανδρίτης
Νικόδημος Πετρόπουλος
Προϊστάμενος Ιερού ναού
Αποστόλου Παύλου Πατρών

 

Οἱ Μάσκες ἔπεσαν

Καταγγέλουμε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου

γιὰ προαγωγὸ τῆς αἵρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ


Ὁ λατινόφρων  Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ὁμολογεῖ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ»

 

Ἡ Ἐκκλησία ξεκίνησε ὡς Μία καὶ μοναδική καὶ 20 αἰῶνες τώρα παραμένει ἡ ΜΙΑ, ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἀφοῦ ἕνας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ μία εἶναι ἡ πίστη ποὺ Ἐκεῖνος παρέδωσε. Αὐτὸ εἶναι ἕνα θέμα ξεκάθαρο καὶ τόσο ἁπλὰ διατυπωμένο, ὥστε  τὸ καταλαβαίνουν οἱ ἁπλοὶ πιστοί, ἀλλὰ οἱ ἀπὸ μακρόθεν χριστιανοί: «Πιστεύω… εἰς ΜΙΑΝ, Ἁγίαν….Ἐκκλησίαν»!

Δὲν χρειάζεται νὰ παραθέσουμε ἐδῶ μερικὲς χιλιάδες κείμενα ἀπὸ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, θεολόγους, μοναχούς, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τοὺς πρὶν τὸ Σχίσμα Ὀρθόδοξους Πάπες, οἱ ὁποῖοι συμφωνοῦσαν ἀπόλυτα στὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΙΑ, καὶ ὅτι ὅποιος προσθέτει στὴν Πίστη εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

Οὔτε ὑπάρχει περίπτωση νὰ δεχθεῖ ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανὸς τὴ θέση, πὼς «σήμερα προοδεύσαμε, πρέπει ἀλλιῶς νὰ δοῦμε τὰ πράγματα»· γιατὶ ὁ Χριστὸς ἔδωσε Ἐντολὴ κανείς νὰ μὴν ἀλλάξει οὔτε ἕνα κόμμα ἢ μιὰ ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὴν πίστη ποὺ ὁ Ἴδιος παρέδωσε καὶ ἡ Ἐκκλησία Του διαφυλάσσει καὶ θὰ διαφυλάσσει ἕως τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου.

Ἂν πρὸς στιγμὴ δεχθοῦμε ὅτι ἐπιβάλλεται σήμερα, εἴκοσι αἰῶνες μετὰ Χριστόν, νὰ ἀλλάξουμε κάτι ἀπὸ τὴν πίστη (ὅπως ἔχουν κάνει οἱ Παπικοὶ ποὺ δημιούργησαν πάνω ἀπὸ 20 αἱρέσεις!), ἀμέσως διαψεύδουμε τὸ Χριστὸ καὶ ὁδηγοῦμε στὴν κατάρρευση τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ θὰ ἀποδείξουμε τὸ Χριστὸ ἀναξιόπιστο καὶ ἀνίκανο νὰ προβλέψει ὅτι ὁ κόσμος στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα θὰ ἀλλάξει καί, ὅσα εἶπε τότε ὁ Χριστὸς δὲν θὰ ἔχουν ἰσχύ στὴν ἐποχή μας. Κάτι τέτοιο, μόνο ἕνας ἀντίχριστος θὰ μποροῦσε νὰ τὸ πεῖ.

Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, παρέμεινε ΜΙΑ, ἀνάμεσα σὲ πολλὲς ἄλλες αἱρέσεις (ὅπως ὁ Παπισμός), ποὺ πολυτρόπως τὴν ταλαιπωροῦν καὶ φροντίζουν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, μὲ διωγμούς, μὲ σταυροφορίες, μὲ τὴν προπαγάνδα, μὲ «εἰρηνικοὺς» καὶ καλωσυνάτους σήμερα –πλὴν δολίες μεθόδους–, νὰ τὴν ἐξαφανίσουν ἢ νὰ τὴν ὑποτάξουν στὸ Παπικὸ Πρωτεῖο καὶ Ἀλάθητο. Καὶ ἔτσι, ἀλάθητος θὰ μείνει μόνο ὁ Πάπας, ὄχι καὶ ὁ Χριστός.

◈◈◈

Παρότι αὐτὰ ἀπὸ πολλοὺς ἔχουν καταγγελθεῖ, ὅμως, οἱ μπροστάρηδες στὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δεκαετίες τώρα καὶ δειλὰ στὴν ἀρχή, ἄρχισαν νὰ ἀποκαλοῦν τὸ αἱρετικὸ Βατικανὸ ὡς «ἀδελφὴ Ἐκκλησία». Στὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων Πατέρων, ποὺ ἐπεσήμαναν τὴν παγίδα τοῦ Βατικανοῦ, ἀπαντοῦσαν ὅτι:

«ἐφόσον διεξάγουμε διάλογο μὲ αὐτούς, δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε αἱρετικούς, διότι ἔτσι εἶναι ὡσὰν νὰ τοὺς ὑβρίζουμε. Ἂν ἀποκαλοῦμε τὴν Ρώμη «ἀδελφὴ Ἐκκλησία», τὸ κάνουμε γιὰ λόγους ἁβροφροσύνης καὶ εὐγενείας καὶ κατ’ οἰκονομίαν καὶ ὄχι γιατὶ τὸ ἐννοοῦμε κατὰ κυριολεξία».

Οἱ ἀνθιστάμενοι –στὴν νοοτροπία αὐτὴ– πνευματικοί μας Πατέρες,  ἦσαν σίγουροι ὅτι ἐδῶ πρόκειται περὶ αἱρέσεως· καὶ καθὼς περνοῦσαν τὰ χρόνια καὶ αὐτὴ ἡ ἁβροφροσύνη κατέληγε σὲ συμπροσευχὲς καὶ συλλείτουργα, δηλαδὴ καταφανέστατη παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ φρικτὴ ἀσέβεια πρὸς τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶχαν καμιὰ ἀμφιβολία πλέον, ὅτι ἡ νεοφανὴς αὐτὴ αἵρεση, ὁ Οἰκουμενισμός, εἶναι μιὰ ὕπουλη παναίρεση, ὅπως τὴ χαρακτήρισε ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς,. Γι’ αὐτὸ ἐπέμεναν: δὲν πρέπει νὰ ἀποκαλοῦμε τὴν Ρώμη Ἐκκλησία οὔτε γιὰ λόγους εὐγενείας.

Καὶ νά, ποὺ τώρα οἱ μάσκες ἔπεσαν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, προσθέτει τὸ ἕνα σφάλμα δίπλα στὸ ἄλλο, τὴν μία προδοσία δίπλα στὴν ἄλλη, γιατί πῶς ἀλλιῶς θὰ δικαιολογοῦσε τὴν πρόσκληση καὶ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα στὴν Κύπρο;

Εἶπε σήμερα (Λευκωσία, 02/06/2010, ΑΠΕ-ΜΠΕ, σὲ συνέντευξή του στὸν Α. Βικέτο):

«Ὁ Πάπας εἶναι προκαθήμενος Ἐκκλησίας καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι προσωπική μου ἄποψη, ἀλλὰ θέση τοῦ συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθοδοξία δέχεται ὅτι ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἀδελφὴ καὶ κάνει μαζί της θεολογικὸ διάλογο».

Ἡ Φιλορθόδοξος Ἕνωσις «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» ἐπανειλλημμένως ἔχει καταγγείλει τὸν Μακαριώτατο κ. Χρυσόστομο Β΄, τὸν καὶ «Πάπα» Κύπρου παριστάνοντα, ὅτι ἔχει παραδώσει τὴν ψυχή του στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!…

Τώρα, ποὺ οἱ Μάσκες ἔπεσαν πλήρως, γιὰ νὰ δοῦμε: ὅλοι αὐτοὶ οἱ προοδετικοὶ θεολόγοι καὶ Ἐπίσκοποι, ποὺ μᾶς διαβεβαίωναν ὅτι μόνο γιὰ τεχνικοὺς λόγους ἀποκαλοῦμε Ἐκκλησία τὸ Βατικανό, θὰ ἀντιδράσουν;

Καὶ γιὰ νὰ δοῦμε: οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, οἱ ὀρθόδοξες Ἀδελφότητες, οἱ συνιστῶντες τὴν ὑπακοὴ στοὺς Ἐπισκόπους πνευματικοί, τώρα ποὺ ὁλοκάθαρα, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» κηρύσσεται αἵρεση, θὰ ζητήσουν ἐπιτέλους ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία νὰ ἐπέμβει; Θὰ ζητήσουν νὰ συγκληθεῖ Σύνοδος ἡ ὁποία θὰ καταδικάσει τὴν αἵρεση καὶ θὰ κατονομάσει τοὺς αἱρετικούς;

Ὥστε, ἀφοῦ μάθουμε ποιοί εἶναι οἱ αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστές, νὰ τοὺς ἀποφεύγουμε, νὰ παύσει ἡ μνημόνευση ὅσων προσκαλοῦν τὸν Πάπα καὶ τὸν ὑποδέχονται ὡς ἀρχηγὸ μιᾶς δεύτερης «ἐκκλησίας», ἡ ὁποία βρίσκεται ἐκτὸς τῆς Μίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Θεσσαλονίκη, 2 Ἰουνίου 2010

 

Γιὰ τὴν «Φιλορθόδοξο Ἕνωσι “Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος”»

Ὁ Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο

Ὁ Γραµµατέας Παναγιώτης Σηµάτης

 


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση