ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 10:49 μμ στο Πέμπτη, Μάιος 7, 2009

[Επειδή η ξηρά απομαγνητοφώνησις αποσπασμάτων δέν μπορούσε νά αποδώση πλήρως τόν προφορικό λόγο τού Γέροντος, προσπαθήσαμε νά αποδώσουμε τό νόημα πληρέστερα προσθέτοντας εντός αγκυλών [ενν:…] καί εντός παρενθέσεων (…) λέξεις μή ευκρινώς ακουομένας ή φράσεις ευκόλως εννοουμένας από τά συμφραζόμενα ή από τόν τόνον τής φωνής του, ως καί ερμηνείες λεκτικών ιδιωματισμών τού Γέροντος. Φυσικά, ευνόητον είναι, ότι τό κείμενον (εκτός τών παρενθέσεων καί αγκυλών) έμεινε αναλλοίωτον.]

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ: (στό εξής Γ.Π.:) …Μάλλον δίνουμε εξετάσεις εμείς οι άνθρωποι τώρα σ’ αυτά τά δύσκολα χρόνια, τί κάνουμε ο καθένας. Καί βλέπω αδιαφορία προπαντός. Νά μή (θέλουν νά) μάθουν οι άνθρωποι ότι θά γίνει η Δευτέρα Παρουσία, γιατί στενοχωρούνται (καί) δέν μπορούν νά γλεντήσουν. Κατάλαβες τί γίνεται; Εδώ είναι …[ενν: αυτός είναι ο λόγος]. Νά μήν ακούσουν κάτι…
Παλαιά, νά πούμε, άκουγαν (π.χ.): «Θά περάσει ένας κομήτης». Ένα καί ένα [ενν: αμέσως] οι άνθρωποι συγκλονίζονταν. Σού λέγει: «Γιά νά δούμε• μπορεί νά πεθάνουμε. (Λοιπόν) νά ετοιμαστούμε, νά εξομολογηθούμε, νά κάνουμε καί μιά καλωσύνη…». Άρχιζαν εκεί πέρα, ετοιμάζονταν… Ή (άκουγαν): «Θά γίνει πόλεμος». Ετοιμάζονταν…
Τώρα νά μήν ακούσουν (γιά) Δευτέρα Παρουσία, νά μήν ακούσουν ότι θά ‘ρθεί καμμιά φορά [ενν: κάποτε] ο Αντίχριστος… Λοιπόν; Γιά νά γλεντάνε. Κατάλαβες τί γίνεται; Γιατί [ενν: διότι] δέν μπορούν∙ τούς χαλάει αυτό… (τή διάθεση). Δέν τά αξιοποιούν (τά διάφορα γεγονότα) οι άνθρωποι γιά τή σωτηρία τους, βλέπεις…
ΕΡΩΤΗΣΙΣ (στό εξής ΕΡ.:) Αυτή τήν αλλαγή εκεί στήν Ευρώπη, Γέροντα, πώς τήν βλέπετε εσείς;
Γ.Π.: Κοίταξε… Αυτή τώρα η Ε.Ο.Κ. είναι, άς υποθέσουμε, …Πίσω από κεί κρύβεται η δικτατορία τών αυτών… τών Σιωνιστών! Κατάλαβες τί γίνεται; Αλλά ο Θεός θά τό αξιοποιήσει στό καλό (τό κακό πού σχεδιάζουνε νά κάνουν). Δηλαδή, θά πάνε [ενν: θά διαλυθούνε] καί αυτοί. Καί οι κομμουνιστές [ενν: στήν Σοβιετικήν Ένωσιν] κράτησαν, πόσα χρόνια δηλαδή; Δούλεψαν κοντά 75 χρόνια καί δέν κράτησαν ούτε 70-72 χρόνια… Οι Σιωνισταί δουλεύουν τώρα, ξέρεις πόσα χρόνια; Καί 250! Αυτοί ούτε 7 χρόνια δέν θά κρατήσουν!…
ΕΡ.: Εμείς, άν μπούμε (στήν Ε.Ο.Κ.), γιατί πάει καί η Κύπρος νά μπή μέσα, μάς συμφέρει, Γέροντα; Τούς Έλληνες καί τούς Ορθοδόξους;
Γ.Π.: Ποιός σ’ ακούει εσένα καί μένα; (Γελώντας) Είτε σέ συμφέρει είτε δέν σέ συμφέρει, ποιός σ’ ακούει;
ΑΛΛΟΣ: Άν είμαστε πιστοί στίς παραδόσεις μας, στήν Ορθοδοξία, μπορεί νά τούς ωφελήσουμε.
Γ.Π.: Κοίταξε. Ξέρεις τί γίνεται; Τό κακό είναι τό εξής: Δέν είναι ότι θά σ’ αφήσουν εκεί πέρα… (ελεύθερο νά κάνης ό,τι θέλεις). Θά τά στριμώξουν τά πράγματα.
Λοιπόν… Θά σού πούν: «Πίστευε ό,τι θέλεις», αλλά σέ βάζουν στό καλάθι τό δικό τους (καί) σέ πάνε εκεί πού θέλουνε. Ε… εσύ έμπα στό καλάθι τό δικό τους καί πίστευε ό,τι θέλεις. (Γελώντας). Έ…, τί…; Εγώ σέ πάω εκεί πού θέλω καί σύ πίστευε ό,τι θέλεις! Ναί! Ναί! Γιατί [ενν: Διότι], βλέπεις, αργότερα θά τά στριμώξουν (τά πράγματα)! Αυτό τό σατανικό σύστημα! Πίσω από κεί κρύβεται η δικτατορία τών Σιωνιστών! Οι Σιωνισταί χρόνια δούλευαν εκεί πέρα νά κυβερνήσουν τόν κόσμον όλον! Οπότε… μέ τή Μασωνία κ.λ.π., αυτά όλα…
Καλά… Μέχρι τώρα καλά, άς υποθέσουμε… [ενν: Οι άνθρωποι δικαιολογούνταν λίγο πού δέν έπαιρναν χαμπάρι, γιατί οι Σιωνισταί δούλευαν κρυφά]. Τώρα (όμως μέ τήν φανερή εξάπλωσι τού 666 καί μέ όλα όσα απροκάλυπτα γίνονται) δέν προβληματίζονται λίγο;… Γιατί, [ενν: διότι] βλέπεις, αυτά [ενν: τά bar-code] καί τά εξάρια πόχουνε, δέν είναι, άς υποθέσουμε, (όπως προφασίζονται), ότι τούς βοηθάει στό κομπιούτερ∙ (ότι δήθεν) τό 6 γίνεται καί 9. Εδώ οι Ιάπωνες βρήκαν ένα κύβο, (πού) έχει πενταπλάσια απόδοση στό κομπιούτερ… (Παρ’ όλα αυτά κάνουν ότι) δέν τούς συμφέρει…
Γιατί [ενν: Διότι] τώρα, τά εξάρια, τά τρία εξάρια, καί νά μήν τόγραφε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είναι τού Αντιχρίστου κ.λ.π., ένας πιστός, έχοντας υπ’ όψιν του καί τή γενική κατάσταση, θά καταλάβαινε [ενν: έπρεπε νά καταλάβη] τί γίνεται…
Αυτοί [ενν: οι Σιωνισταί] τώρα, πάνε νά πάρουνε όλη τήν οικονομία στό χέρι τους! Μέ τό μέν φακέλλωμα-στίς Βρυξέλλες έχουν αυτό τό «θηρίο», πού τό ονομάζουν καί οι ίδιοι «θηρίο», καί έχουν (δυνατότητα) γιά νά φακελλώσουν έξι δισεκατομμύρια κόσμο· τέσσερα-πέντε, πόσα είναι (τώρα) ο κόσμος; Αυτοί έχουν καί περιθώριο-. Μέ τό μέν φακέλλωμα (λοιπόν), (θά) μάς έχουν όλους φακελλωμένους, -(θά έχουν καί) όλη τήν οικονομία στό χέρι τους- μέ τό (δέ) σφράγισμα πού πάνε νά κάνουν σιγά-σιγά, λοιπόν (θά) μάς παρακολουθούν. 30 πόντους ψάρι τό παρακολουθούν από τό δορυφόρο σέ ποιόν ωκεανό βρίσκεται. Μέχρι (καί) 30 πόντους ψάρι! Οπότε, τόν κάθε άνθρωπo (θά) τόν παρακολουθούν πού βρίσκεται, απ’ όλα τά στοιχεία του, (από) όλη τήν οικονομία του. [ενν: από όλες τίς δοσοληψίες του]. Τέτοια δικτατορία πού σκέφτονται νά κάνουν, μόνον ο διάβολος μπορούσε νά τήν είχε σκεφθεί! Κατάλαβες τί γίνεται;
Τελικά (ο Αντίχριστος) θά φάει μία σφαλιάρα (από τόν Χριστό καί) θά πάει στήν άκρη! (Μόνον) τριάμισυ χρόνια θά είναι τά δύσκολα. Τά (πρώτα) τριάμισυ χρόνια (τής εξουσίας του) θά είναι τά εύκολα. (Τελικά, μετά τά επτά χρόνια) θά πάει περίπατο!…
ΕΡ.: Μετά τό ’92 (θά αρχίσουν) τά (πρώτα) τριάμισυ χρόνια, Πάτερ;
Γ.Π.: Τώρα… Κοίταξε… Πότε θά (γίνει) αυτό… Τώρα μή βάζεις χρονολογίες. (Αυτό πού μπορώ μόνο νά σού πώ είναι ότι) τά τριάμισυ (τελευταία) χρόνια (τής εξουσίας τού Αντιχρίστου) θάναι τά δύσκολα.
Νά, στήν Αμερική τώρα, τά σκυλιά, πολλά σκυλιά, τάχουν σφραγισμένα καί τά παρακολουθούν. Τώρα, όσα είναι σφραγισμένα, έχουν πομπό (πού εκπέμπει σήμα): τόκ, τόκ, τόκ… (Έτσι) ξέρουν τό κάθε σκυλί πού βρίσκεται∙ όποτε θέλουν, μπορούν νά τό σκοτώσουν. Καί στούς ανθρώπους!!!… (τό ίδιο σύστημα θά εφαρμόσουν.) Καί θά ξέρουν ο κάθε (σφραγισμένος) άνθρωπος πού βρίσκεται, γιατί θάχει πομπό ή στό χέρι ή στό μέτωπο (πού θά στέλνει σήμα) : τόκ, τόκ, τόκ. Οπότε τά στοιχεία του (κάθε ανθρώπου) στό φάκελλο από δώ, πομπό από κεί… [ενν: θά γνωρίζουν κάθε ενέργειά του, καί πού βρίσκεται ανά πάσαν στιγμήν]. Τέτοια δικτατορία μόνον ο διάβολος μπορούσε νά τήν είχε σκεφθεί.
Καί πάνε μ’ όλο αυτό τό σύστημα, τό γραμμωτό (νά σέ αναγκάσουν), λοιπόν, νά μήν μπορής μετά (άν δέν σφραγισθής), πού λέει καί ο Ευαγγελιστής (Ιωάννης), ούτε νά πουλάς, ούτε νά αγοράζης.
(Στήν αρχή) θά καταργήσουν καί τά χρήματα. Δουλεύεις; Τάκ (θά πατάς) ένα κουμπί νά πάρης λογαριασμό καί από κεί στό λογαριασμό… [ενν: θά γίνωνται αυτομάτως οι μεταβολές στόν λογαριασμό σου: καταθέσεις μισθών καί αναλήψεις εξόδων, χωρίς νά περνούν χρήματα από τά χέρια σου]. Καί μετά, άς υποθέσουμε, από τήν κάρτα [ενν: όταν θά έχει καθιερωθεί η κάρτα, πού θά έχει αντικαταστήσει τά χρήματα] θά λένε: «Η κάρτα θά χάνεται, τήν κλέβουν, κάνουν… Οπότε πιό καλύτερα (είναι νά βάλωμε τό σφράγισμα μέ τόν κωδικό αριθμό) στό κεφάλι ή στό χέρι. (ώστε νά μήν μπορή ούτε νά χαθή, ούτε νά κλαπή)…
ΕΡ.: Δηλαδή, νά τό πούμε απλούστερα, Πάτερ μου, οι μηχανές γενικά είναι απόδειξις τής παρουσίας τού Αντιχρίστου;
Γ.Π.: Όχι. Κοίταξε… Εδώ, βλέπεις, αυτοί χρησιμοποίησαν μηχανές γιά νά πνίξουν τόν κόσμο! Εδώ, βλέπεις, πάνε νά σφραγίσουν τόν κόσμο! Νά βάλουν τήν σφραγίδα τού Αντισχρίστου!!! Κατάλαβες; Νά τόν επιτάξουν (στόν Αντίχριστο)!!! Όπως, όταν γίνεται πόλεμος, τά μουλάρια, τά άλογα τά επιτάζουν μ’ ένα καυτό σίδερο! Κατάλαβες;
ΕΡ.: Δηλαδή, ευκολύνεται τό έργο τους εις τό νά επισημάνουν τά πρόσωπα, τά οποία αυτοί θέλουν;
Γ.Π.: Αρνείται (κανείς) τώρα! Μέ τό σφράγισμα αρνείται κανείς! Ακόμα καί (μέ τήν) ταυτότητα! Όταν, άς υποθέσουμε… Άν δέν μου ζητούσαν υπογραφή (στήν ταυτότητα), θέλω νά πώ, καί μούδιναν ένα χαρτί…, σούλεγαν: «Αυτή είναι η ταυτότητά σου», λοιπόν, τέλος πάντων… δέν θά πείραζε. Αλλά όταν, νά πούμε , έχουν τό σύμβολο τού διαβόλου, είναι, λέγεται, ταυτότητά μου, υπογράφω;… Κι αυτό [ενν: η ταυτότητα τοιουτοτρόπως λαμβανομένη] δέν είναι μικρό πράγμα! Δηλαδή, άρα (δείχνω ότι) τό αποδέχομαι αυτό τό πράγμα [ενν: τό σύμβολο τού διαβόλου: 666].
Τότε, δηλαδή, τί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης; Οι Άγιοι Πατέρες τί λένε; Διάβασες εκεί πέρα καθόλου;… Ξεκάθαρα πράγματα! Είναι άρνηση, δηλαδή!
ΕΡ.: Έεε… Μήπως ένας αριθμός είναι δυνατόν νά παίξη τόσο ρόλο στή σωτηρία τού ανθρώπου;
Γ.Π. (έντονα καί μέ πολύ πόνο): Βρέ παιδάκι μού!… Γιά δές!… (πού δέν καταλαβαίνει). Όταν, άς υποθέσουμε, αυτό [ενν: 666] είναι τό σύμβολο τού διαβόλου, τό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης (ότι είναι) τό χάραγμα αυτό, κι όλα αυτά…, καί όταν εσύ τό βάζεις εκεί πέρα, μού λές τώρα!!… (ότι δήθεν δέν παίζει ρόλο στή σωτηρία σου).
Μέχρι τώρα τό δίναμε σημασία αυτό τό πράγμα; [ενν: ασχολούμαστε καθόλου μέ τήν χρήση τού 666 ως αύξοντος αριθμού;] Αλλά τώρα, όταν βλέπωμε (ότι) τό πάνε εκεί…, τά φέρνουν τά πράγματα (ώστε) ούτε νά μπορείς νά πουλάς, ούτε νά αγοράζης…, θά καταργήσουν τά χρήματα…, όλα αυτά… ετοιμάζουν… (δέν θά δώσωμε καί τώρα σημασία;!!!)
Νά! Πρίν από 2-3 χρόνια έλεγα σέ κάποιον από τήν Αμερική, καθηγητή Πανεπιστημίου, κάτι τόλεγα, καί μάλιστα έγραψα [ενν: είχα γράψει] καί κάτι… κανά-δυό σελίδες, καί τού δίνω κάτι [ενν (μάλλον): ότι τού έδωσε τό γνωστό κείμενό του], καί μού λέει [ενν: μού γράφει] –τώρα πρόσφατα, έχει οκτώ μήνες- μού γράφει ένα γράμμα: «Επέστρεψα από ένα συνέδριο από τήν Ευρώπη», λέει, «καί μόλις έφτασα στό Τορόντο», λέει, «θυμήθηκα αυτά πού μούλεγες πρίν από 2-3 χρόνια. Τώρα μάς ζητάνε αντί γιά κάρτα, μάς ζητάνε αποτυπώματα στό χέρι ή στό μέτωπο», λέει.
Τό ξέρεις αυτό τό πράγμα; Έμ, άμα εκεί πέρα εσύ δέν τά; ξέρεις;… [ενν: γιατί δέν πείθεσαι καί αντιλέγεις;]
Τώρα τά πάν εκεί πέρα… [ενν: τό σχέδιό τους είναι] αυτό πόλεγα (προηγουμένως)… θά δείτε, θά λένε στήν τηλεόραση: «Τώρα χάθηκε η κάρτα τού ενός… τήν έκλεψε ο άλλος… κ.λ.π.» καί οι άνθρωποι (γιά) νά τό βρούν σάν πιό ασφάλεια, νά τρέχουν εκεί πέρα νά τό δεχθούν τό σφράγισμα· δηλαδή, σάν εξυπηρέτηση!!! Κατάλαβες τί γίνεται;
Τά είπε ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης! Πού νά μή τά έγραφε κιόλας!!! [ενν: πόσο περισσότερη άγνοια καί εφησυχασμός θά υπήρχε σέ πολλούς!].
Ω, βρέ παιδάκι μού! Τό σφράγισμα τού διαβόλου!… (θά πάρεις;) (Ξέρεις τί σημαίνει;) Αρνείσαι, άς υποθέσουμε, τό άγιο σφράγισμα! Αυτό τό Βάπτισμα!!! Άς υποθέσουμε, βάζεις άλλη σφραγίδα, βρέ παιδάκι μου! Αρνείσαι τού Χριστού καί παίρνεις τού διαβόλου, βρέ παιδί!!!

Ιερομονάχου Ισαάκ, από τό βιβλίο Μαρτυρίες Προσκυνητών Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994, του Νικολάου Α. Ζουρνατζόγλου, σελ. 93-102


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2021 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top