ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 3:20 μμ στο Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, 2009

Την Τετάρτην 21ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ώραν 18.00ην εις το Αμφιθέατρον του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οδός Ριζάρη 2, 10675 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-7215023
(με metro-γραμμή 3 και δεκάδες γραμμές τρόλλεϋ και λεωφορείων: ΣΤΑΣΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)


θα γίνη η τελετή της
ΚΟΠΗΣ της ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
των
α) ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ« Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
β) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
γ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
δ) Περιοδικού «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ». 

Θα ήτο ανέκφραστος χαρά δια τους διοργανωτάς, εάν είχαμε την τιμήν να ανταποκριθήτε εις την πρόσκλησίν μας και να παρευρεθήτε εις την ποικίλην και μεστήν περιεχομένου εκπολιτιστικήν βραδυάν.

Επ?ευκαιρία θερμώς ευχαριστούμε την Διεύθυνσιν του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, η οποία έδειξε πολύ μεγάλην κοινωνικήν ευαισθησίαν και, εκτιμώσα το σπουδαίον ανθρωπιστικόν έργον μας, παρεχώρησε δωρεάν τους χώρους δια την εκδήλωσίν μας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θα περιλαμβάνη και τα εξής:

1) Προσευχήν και Απολυτίκια Αποστόλου Παύλου, καθώς και των εορταζόντων την 21ην Ιανουαρίου, Αγίου Μαξίμου Ομολογητού και Αγίου Ευγενίου Τραπεζουντίου.

2) Σύντομον αναφοράν εις τον ποντιακόν ελληνισμόν και την χριστιανοσύνην γενικώτερον, επ  ευκαιρία της εορτής του Αγ. Ευγενίου Τραπεζουντίου, υπό του Εξάρχου του Βυζαντινού Τάγματος του Αγ. Ευγενίου κ. Αντωνίου Χατζηδημητρίου.

3) Περιληπτικήν ενημερωτικήν αναφοράν του Προέδρου μας.

4) Ομιλίαν του Καθηγητού του 4ου Πανεπιστημίου
της Σορβόννης κ. Αχιλλέως Λαζάρου με το λίαν επίκαιρον, εθνικόν θέμα «ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ ;».

5)
Εορταστικούς ύμνους των Τριών Ιεραρχών
κατά την παράδοσιν της Κωνσταντινουπόλεως (19ου αι). Το πρόγραμμα αποδίδει το ψαλτικόν σύνολον ΡΩΜΑΙΪΚΟ, υπό την διεύθυνσιν του Δρ. Γεωργίου Μπιλάλη.

6) Βράβευσιν προσωπικοτήτων και φορέων (ήρωας ήθους, αρετής, ακεραίου χαρακτήρος, ευσυνειδησίας, συνεπείας, ευπρεπείας και ευποιΐας).

Δι? εφέτος περιοριζόμεθα εις τους:                    

Εκ των ζώντων:

Τας εταιρείας-μεγάλους ευεργέτας – χορηγούς του «Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος»ΠΕΠΣΙΚΟ-ΗΒΗ και ΕΛΜΠΙΣΚΟ,δια την μεγάλην κοινωνικήν ευαισθησίαν και τα ευήκοα ώτα και την αρωγόν χείρα, που επιδεικνύουν πάντοτε.

Τον ακάματον εργάτην του Ευαγγελίου, Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην πατέρα Γερβάσιον Ραπτόπουλον, προστάτην των θυμάτων της κοινωνίας, τα οποία από κακές συγκυρίες ευρέθησαν εις την φυλακήν.

Την μεγάλην ερευνήτριαν, νεωτάτην ούσαν, δίδα Αικατερίνην Αϋφαντή, τόσον δια τα επιστημονικά της επιτεύγματα, όσον -κυρίως- δια το θάρρος και παρρησίαν, που έχει, να ομολογή δημοσίως, ότι είναι υπερήφανη, διότι είναι Ελληνίς και Ορθόδοξος.

Την δραστηρίαν Πρόεδρον της Ενώσεως Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, καν Ελένην Χατζηανδρέου, δια την προσφοράν της εις την δημοσιογραφίαν και την κοινωνίαν γενικώς.

Εκ των αειμνήστων τεθνεώτων:Τον Σεβασμιώτατον πρώην Ύδρας κυρόν Ιερόθεον, σεμνόν, ταπεινόν και ευλαβή Ιεράρχην, δια το φωτισμένον ποιμαντικόν του έργον.

Τον Αιδ/τον π. Δημήτριον Παπαντώνην, δια την φιλοπονίαν του και την ευσυνείδητον και με ένθεον ζήλον εκτέλεσιν των ιερατικών του καθηκόντων, εργασθέντα αφανώς και αθορύβως δια την έλευσιν της Βασιλείας του Θεού επί της γης.

Τον εμπνευσμένον επιστήμονα και άνθρωπον Πρόεδρον της Ακαδημίας Αθηνών Γεώργιον Μερίκαν, δια την προσφοράν του εις την ανακούφισιν του ανθρωπίνου πόνου.

Τον άρχοντα της ανθρωπιάς και της ευπρεπείας, Καθηγητήν Γεώργιον Δασκαρόλην, δια το αθόρυβον μέγα επιστημονικόν και νομικόν κοινωνικόν του έργον.

Tον «πρύτανιν» των δικηγόρων Ηλίαν Παρασκευάν, δια την προσφοράν του εις την Νομικήν Επιστήμην και τις ανεκτίμητες κοινωνικές του ιδέες, από τις οποίες ενεφορείτο και με το παράδειγμά του εδίδασκε την απλότητα της ψυχής και εξωτερίκευε το προσωπικόν του μεγαλείον.

Τον ανάργυρον ιατρόν Ιωάννην Ζαμάνην, δια την αγάπην του προς τον Θεόν και τον άνθρωπον, η οποία εξεφράζετο με την ακάματον συμπαράστασίν του εις κάθε πάσχοντα, με την ηθικήν, πνευματικήν και υλικήν συνεισφοράν του, με τον ένθεον ζήλον, εργαζόμενον αθορύβως, ως «καλός Σαμαρείτης».


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση