ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

Τί είναι ο Οικουμενισμός;

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 7:45 μμ στο Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, 2008

 Ο Μακαριστός π. Ιουστίνος Πόποβιτς στό βιβλίο του «Ορθόδοξος Εκκλησία καί Οικουμενισμός (Εκδ. Ορθ. Κυψέλη, Θεσ/νίκη 1974)» γράφει: «Οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα διά τούς ψευδοχριστιανισμούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τής Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων τών ευρωπαϊκών ουμανισμών μέ επικεφαλής τόν Παπισμόν. Όλοι δέ αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλαι αυταί αι ψευδοεκκλησίαι δέν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσις παραπλεύρως εις τήν άλλην αίρεσιν. Τό κοινόν ευαγγελικόν όνομά των είναι η παναίρεσις. Διατί; Διότι εις τό διάστημα τής ιστορίας αι διάφοροι αιρέσεις ηρνούντο ή παρεμόρφωνον ιδιώματα τινά τού Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού, αι δέ Ευρωπαϊκαί αυταί αιρέσεις απομακρύνουν ολόκληρον τόν Θεάνθρωπον καί εις τήν θέσιν του τοποθετούν τόν Ευρωπαΐον άνθρωπον. Εδώ δέν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ τού Παπισμού, Προτεσταντισμού, Οικουμενισμού καί άλλων αιρέσεων ών τό όνομα λεγεών.»
Είναι φανερό ότι ο Οικουμενισμός είναι η διδασκαλία ότι δέν υπάρχει πουθενά η Αλήθεια, είναι η άρνηση τής Αληθείας καί η αντικατάστασή της από ανθρώπινες αλήθειες πού πρέπει νά κάνουν υποχωρήσεις η μία στήν άλλη γιά τό κοινό συμφέρον.
Ένας από τούς στόχους τού Οικουμενισμού είναι η άλωση τής Ορθοδόξου Εκκλησίας η οποία είναι τό άλας τού κόσμου καί άν τό άλας αυτό μωρανθή, θά χαθή η ελπίδα τής ανθρωπότητος.


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση