ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 8:18 πμ στο Τρίτη, Ιούλιος 1, 2008

            Η διαθρησκειακή ενότητα, μέ τήν προβολή τής όντως δαιμονικής θέσεως ότι οι άλλες θρησκείες είναι σεβαστές καί σεβάσμιες, καί όλοι λατρεύουν τόν ίδιο Θεό μέ διαφορετικό τρόπο (Πατριάρχης Βαρθολομαίος) καί ο Χριστός δέν είναι η μόνη οδός σωτηρίας, ζωής, φωτός καί αληθείας, αποσκοπεί εις τήν επιβολήν τής πανθρησκείας τού Αντιχρίστου, είς τά πλαίσια τής παγκοσμιοποιήσεως καί τής Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Οι πυκνούμενες καί ενισχυόμενες από χριστιανούς ηγέτας, καί μερικούς Ορθοδόξους, διαθρηκειακές συναντήσεις καί διαθρησκειακοί διάλογοι (Αμαρούσιον 2004, παρουσία τού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου) έχουν οδηγήσει σέ ανεπίτρεπτο συγκρητισμό, καί αποτελούν άρνηση τού Ευαγγελίου καί προσβολή τών Αγίων Μαρτύρων καί ομολογητών τής πίστεως.

            Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προκάτοχος του Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, έλεγε ότι το κακό πρέπει νά θεατρίζεται, μήπως διορθωθή.Ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος είχε διαφορετικό φρόνημα από τόν Πατριάρχη Κων/λεως, δέν φρονούσε δηλαδή, ότι σ?όλες τίς θρησκείες λατρεύεται ο ίδιος Θεός, αλλ?ήταν φλογερός λάτρης του Θεού τού Ισραήλ ώς τού μόνου αληθινού Θεού καί σφοδρός πολέμιος τού Βάαλ ώς ψευδοθεού, ειρωνευόταν τους προφήτας τού Βάαλ μέ πολλή ειρωνική διάθεση (Γ? Βασ. ΙΗ 27).

            Αντί λοιπόν νά λέμε « εις τό όνομα τού πατρός… Δόξα τώ Πατρί καί τώ Υιώ καί τώ Αγίω Πνεύματι » νά λέμε: Εις τό όνομα τού Αλλάχ… εις τό όνομα τού Βούδδα… εις τό όνομα τού Κομφουκίου… εις τό όνομα τού Διός… εις τό όνομα τού Εωσφόρου… Η Δόξα τώ Αλλαχ. Δόξα τώ Εωσφόρω, Δόξα τώ Βούδδα, Δόξα τώ Κομφουκίω, Δόξα εις τόν Δία. Άς μή αποτροπιάζεται κανείς Χριστιανός, αφού ο Πατριάρχης μας, η Κορυφή τής Ορθοδοξίας, βεβαιώνει, ότι σ?όλες τίς θρησκείες λατρεύεται ο ίδιος Θεός.

            Τό ασεβές φρόνημα τού Οικουμενικού καί Οικουμενιστού Πατριάρχη χρειάζεται ειρωνεία καί θεατρισμό, μέ τήν αμυδρά ελπίδα, μήπως ο Πατριάρχης προβληματισθή καί αλλάξη φρόνημα. Ελπίς η βόσκουσα πολλούς τών βροτών…


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2023 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση