Κατηγορία: ΣΥΝΕΔΡΙΑ

4ο Συνέδριο της IASTED (Web Training Education) 2008

 Using a greek LMS to enhance distributed multimedia content to remote and mobile students  

3ο Συνέδριο της IASTED 2007

Evaluating Asynchronous and Synchronous Distance Learning platform

ICALT 2006

An open – source Learning Management System (ASDL) using ICT for High Schools

3o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2005

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

5ο Συνέδριο ΕΤΠΕ 2006

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΑΣΕΑ) & ΤΠΕ στη Βθμια Εκπαίδευση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση