Κατηγορία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως σὲ πολλὲς γλῶσσες (The Symbol of Faith – Creed in many languages)

Σημείωσις: Σὲ ὁρισμένες γλωσσικὲς ἀποδόσεις ἔχει συμπεριληφθεῖ γιὰ λόγους μόνον γραμματολογικοὺς ἡ φραγκικὴ αἱρετικὴ προσθήκη «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ».    Albanian Besonj në një Perëndi, Atë të tërëpushtetshëm, krijues të qiellit e të dheut e të gjithë të dukaravet e të padukuravet. Dhe në një Zot, Jisu Krishtin, Birin e Perëndisë, të vetemlindurin, që leu …

Συνέχεια ανάγνωσης

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση