ΠΛΕΥΣΗ ΒΥΘΙΣΗ

Πορεία μάθησης : Τα καράβια που επιπλέουν

 

Ηλικία: 5-6 ετών

Δραστηριότητες μάθησης: Σχεδιασμός και προγραμματισμός διερεύνησης. Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Εξήγηση αποδεικτικών στοιχείων

Δημιουργικές διαθέσεις: Περιέργεια; Δυνατότητα συνεργασίας

Συνέργειες: Αξιολόγηση για μάθηση.

 » Διαβάστε περισσότερα