Πώς διαβάζουμε παραμύθια με τα παιδιά ;

Διαβάζοντας με τα παιδιά

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τον οποίο οι ερευνητές μελετούν τον οικογενειακό γραμματισμό  είναι η συχνότητα έκθεσης στον έντυπο λόγο που κυμαίνεται από τον αριθμό των παιδικών βιβλίων στο σπίτι ως το χρόνο που δαπανάται για κοινή ανάγνωση

 » Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΥΣΗ ΒΥΘΙΣΗ

Πορεία μάθησης : Τα καράβια που επιπλέουν

 

Ηλικία: 5-6 ετών

Δραστηριότητες μάθησης: Σχεδιασμός και προγραμματισμός διερεύνησης. Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Εξήγηση αποδεικτικών στοιχείων

Δημιουργικές διαθέσεις: Περιέργεια; Δυνατότητα συνεργασίας

Συνέργειες: Αξιολόγηση για μάθηση.

 » Διαβάστε περισσότερα