Μάχη της Κρήτης

Μάχη της Κρήτης

Η 3η πρωινή της 20ής του Μάη ήταν η πιο σημαντική χρονική στιγμή για την 

7η Γερμανική αεραποβατική Μεραρχία. Ομάδες- ομάδες οι αλεξιπτωτιστές της, φορτωμένοι σαν αστακοί το βαρύ οπλισμό τους, περίμεναν την τελική διαταγή δίπλα από τα

 » Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΥΣΗ ΒΥΘΙΣΗ

Πορεία μάθησης : Τα καράβια που επιπλέουν

 

Ηλικία: 5-6 ετών

Δραστηριότητες μάθησης: Σχεδιασμός και προγραμματισμός διερεύνησης. Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Εξήγηση αποδεικτικών στοιχείων

Δημιουργικές διαθέσεις: Περιέργεια; Δυνατότητα συνεργασίας

Συνέργειες: Αξιολόγηση για μάθηση.

 » Διαβάστε περισσότερα