Αρχική » Επαναληπτικές ασκήσεις » Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

Πατώντας πάνω στους συνδέσμους έχετε πρόσβαση σε ασκήσεις για:

 1. την τρίτη κλίση
 2. τη μέση φωνή
 3. το σχηματισμό και τη συντακτική λειτουργία των απαρεμφάτων και
 4. το σχηματισμό και τη συντακτική λειτουργία των μετοχών.

Πριν κάνετε τις ασκήσεις, ή έστω την ώρα που τις κάνετε, καλό είναι να έχετε κοιτάξει τις σημειώσεις που σας έχουν δοθεί.

Για τη σωστή ολοκλήρωση των ασκήσεων και την κατανόηση των πιθανών ελλείψεων που έχετε, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα εξής εγχειρίδια:

(α) Μιχ. Χ. Οικονόμου, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής.

Πιο συγκεκριμένα, διαβάστε τα:

 1. Καταληκικά διπλόθεμα σε -ις (-εως), σελ. 61
 2. Καταληκτικά μονόθεμα σε -εύς (-έως), σελ. 63
 3. Αφωνόληκτα, σελ. 66-69
 4. Ημιφωνόληκτα, σελ. 74-78
 5. Ουδέτερα ακατάληκτα σε -ος (-ους), σελ. 83
 6. Κλίση μετοχών, σελ. 114-118, τις περιπτώσεις 1, 5 και 8
 7. Την οριστική του βοηθητικού ρήματος εἰμί, σελ. 162-163
 8. Την οριστική στη μέση φωνή βαρύτονου φωνηεντόληκτου ρήματος (λύομαι), σελ. 168-170
 9. Τον σχηματισμό και την κλίση του παρακειμένου και του υπερσυντελίκου στη μέση φωνή των αφωνόληκτων ρημάτων, σελ. 186-187

(β) Πολ. Μπίλλα, Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Πιο συγκεκριμένα, διαβάστε τα:

 1. Το υποκείμενο του απαρεμφάτου, §112, σελ. 83
 2. Το άναρθρο απαρέμφατο, §115, σελ 84-85, και §116, σελ. 85-86 (τις περιπτώσεις 2 και 7)
 3. Τα είδη της μετοχής: α. Η επιθετική μετοχή §121, σελ. 89, β. Η κατηγορηματική μετοχή, §124 και §126, σελ. 91-92, και γ. Η επιρρηματική μετοχή, §127, 93-95
 4. Το υποκείμενο της μετοχής, §135, σελ. 96
 5. Συνημμένη και απόλυτη μετοχή, §136, σελ. 96

Καλή επιτυχία!

CC BY-NC-SA 4.0 Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.


Σχολιάστε

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων