Αρχική » 2016 » Μάιος

Αρχείο μηνός Μάιος 2016

Γλωσσικός Υπολογιστής

Είναι μια περιοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Για τη Γλώσσα και τη Γλωσσική Αγωγή.

Γλωσσικός Υπολογιστής, που κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και όλους όσους έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσής τους, και συνιστά μέσον αυτοεκπαίδευσης ως προς τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας.
Επιδιώκει τη συνάντηση ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού λόγου, με στόχο την επιστημονικά τεκμηριωμένη και συγχρόνως εμπράγματη ενασχόληση με ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης στο σχολείο.
Επικεντρώνει σε προβληματισμούς, όπως αυτοί αναπτύσσονται σε κλάδους που σχετίζονται με το χώρο του γραμματισμού στη σχολική εκπαίδευση.

Bullying


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

European Schoolnet Academy

Η European Schoolnet Academy είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πλατοφόρμα που παρέχει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκαπίδευσης. Στόχος είναι η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών σε θέματα που εστιάζουν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Τα μαθήματα διαρκούν 4 με 8 εβδομάδες. Κάθε ενότητα ανοίγει στην αρχή της εβδομάδας και οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν σύντομα βίντεο σχετικά με το θέμα της ενότητας. Κάτω από κάθε βίντεο υπάρχει μια σελίδα padlet όπου οι εκπαιδευόμενοι απαντούν σε ένα ερώτημα. Στο τέλος των ενοτήτων υπάρχει ένα τεστ πολλαπλής επιλογής στο οποίο πρέπει να πετύχει ποσοστό σωστών απαντήσεων πάνω από το 70% (δίνεται η δυνατότητα επανάληψης του τεστ για δύο ακόμη φορές) εκτός από την τελευταία ενότητα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν ένα σχέδιο μαθήματος το οποίο έχουν σχεδιάσει στην εφαρμογή Learning Design και το οποίο θα αξιολογηθεί από τρεις άλλους εκπαιδευόμενους (peer assessment). Το ίδιο θα γίνει και από τον εκπαιδευόμενο. Αν ο εκπαιδευόμενος παρακολουθήσει όλες τις ενότητες, περάσει τα τεστ, καταθέσει το σχέδιο μαθήματος και συμμετάσχει στην αξιολόγηση, λαμβάνει ένα πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος.

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι τα μαθήματα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Κάποια από τα βιντεομαθήματα έχουν μεταφραστεί στη νεοελληνική, κάτι που διευκολύνει τους/τις Έλληνες/ίδες εκαπαιδευτικούς, αλλά κάθε άλλη επικοινωνία απαιτείται να γίνεται στα αγγλικά.

Η European Schoolnet Academy είναι τμήμα του European Schoolnet, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προωθεί καινοτομίες στη διδασκαλία και τη μάθηση για όφελος των κυρίως ενδιαφερόμενων φορέων (υπουργεία παιδείας, σχολεία, εκπαιδευτικοί και βιομηχανικές επιχειρήσεις).

Ένα σύγχρονο κατηγορώ κατά του Σωκράτη

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων