Νέα ελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

Πατώντας πάνω στους συνδέσμους έχετε πρόσβαση σε ασκήσεις για:

 1. το υποκείμενο των ρημάτων και
 2. τα παρεπόμενα του ρήματος.

Για τη σωστή ολοκλήρωση των ασκήσεων και την κατανόηση των πιθανών ελλείψεων που έχετε, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα εξής εγχειρίδια:

(α) Μ. Γαβριηλίδου, Π. Εμμανουηλίδης & Έλλη Πετρίδου-Εμμανουηλίδου, Νεοελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου.

 1. Μορφές υποκειμένου, σελίδα 16
 2. Συμφωνία υποκειμένου – ρήματος, σελίδα 17
 3. Εγκλίσεις, σελίδα 33
 4. Χρόνοι, χρονική βαθμίδα, ποιόν ενέργειας, τρόπος σχηματισμού, σελίδα 35
 5. Αύξηση, σελίδα 36

(β) Ν. Μπεζαντάκος, Ευ. Ασπυρακάκη, Μ. Γαλάνη-Δράκου & Β. Χαραλάμπους, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Γ΄ Γυμνασίου.

 • Τα ρήματα, σελίδες 74 – 99, με έμφαση στα:
  1. Τα παρεπόμενα του ρήματος, σελίδες 74 – 76
  2. Ο σχηματισμός του ρήματος, σελίδες 76 – 77

Νέα ελληνική γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

Πατώντας πάνω στους συνδέσμους έχετε πρόσβαση σε ασκήσεις για:

 1. τους τρόπους σύνδεσης και το ασύνδετο σχήμα και
 2. τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις.

Για τη σωστή ολοκλήρωση των ασκήσεων και την κατανόηση των πιθανών ελλείψεων που έχετε, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα εξής εγχειρίδια:

(α) Ελ. Κατσαρού, Αν. Μαγγανά, Αικ. Σκιά & Β. Τσέλιου, Νεοελληνική Γλώσσα, Γ΄ Γυμνασίου.

 1. Ασύνδετο, παρατακτική σύνδεση, υποτακτική σύνδεση, σελίδες 16 – 17
 2. Ειδικές προτάσεις, σελίδες 34 – 35
 3. Βουλητικές προτάσεις, σελίδα 35
 4. Ενδοιαστικές προτάσεις, σελίδα 37
 5. Ερωτηματικές προτάσεις, σελίδα 50
 6. Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, σελίδα 52

(β) Ν. Μπεζαντάκος, Ευ. Ασπυρακάκη, Μ. Γαλάνη-Δράκου & Β. Χαραλάμπους, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Γ΄ Γυμνασίου.

 1. Σύνδεσμοι, σελίδες 104 – 105
 2. Σύνδεση προτάσεων, σελίδα 145
 3. Παρατακτική σύνδεση, σελίδες 145 – 146
 4. Υποτακτική σύνδεση: α. Ονοματικές προτάσεις, Ειδικές προτάσεις, Βουλητικές προτάσεις, Ενδοιαστικές προτάσεις και Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, σελίδες 146 – 148

Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

Πατώντας πάνω στους συνδέσμους έχετε πρόσβαση σε ασκήσεις για:

 1. την ευκτική ενεργητικής φωνής,
 2. την ευκτική μέσης φωνής,
 3. την προστακτικής ενεργητικής φωνής,
 4. την προστακτική μέσης φωνής,
 5. τα ομαλά παραθετικά επιθέτων β΄ κλίσης,
 6. τα ομαλά παραθετικά επιθέτων γ΄ κλίσης,
 7. τα ανώμαλα παραθετικά επιθέτων και
 8. τα παραθετικά επιρρημάτων.

Πριν κάνετε τις ασκήσεις, ή την ώρα που τις κάνετε, καλό είναι να έχετε κοιτάξει τις σημειώσεις που έχουν δοθεί. (περισσότερα…)

Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

Πατώντας πάνω στους συνδέσμους έχετε πρόσβαση σε ασκήσεις για:

 1. την τρίτη κλίση
 2. τη μέση φωνή
 3. το σχηματισμό και τη συντακτική λειτουργία των απαρεμφάτων και
 4. το σχηματισμό και τη συντακτική λειτουργία των μετοχών.

Πριν κάνετε τις ασκήσεις, ή έστω την ώρα που τις κάνετε, καλό είναι να έχετε κοιτάξει τις σημειώσεις που σας έχουν δοθεί. (περισσότερα…)

Γλωσσικός Υπολογιστής

Είναι μια περιοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Για τη Γλώσσα και τη Γλωσσική Αγωγή.

Γλωσσικός Υπολογιστής, που κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και όλους όσους έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσής τους, και συνιστά μέσον αυτοεκπαίδευσης ως προς τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας.
Επιδιώκει τη συνάντηση ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού λόγου, με στόχο την επιστημονικά τεκμηριωμένη και συγχρόνως εμπράγματη ενασχόληση με ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης στο σχολείο.
Επικεντρώνει σε προβληματισμούς, όπως αυτοί αναπτύσσονται σε κλάδους που σχετίζονται με το χώρο του γραμματισμού στη σχολική εκπαίδευση.

Bullying


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

European Schoolnet Academy

Η European Schoolnet Academy είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πλατοφόρμα που παρέχει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκαπίδευσης. Στόχος είναι η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών σε θέματα που εστιάζουν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Τα μαθήματα διαρκούν 4 με 8 εβδομάδες. Κάθε ενότητα ανοίγει στην αρχή της εβδομάδας και οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν σύντομα βίντεο σχετικά με το θέμα της ενότητας. Κάτω από κάθε βίντεο υπάρχει μια σελίδα padlet όπου οι εκπαιδευόμενοι απαντούν σε ένα ερώτημα. Στο τέλος των ενοτήτων υπάρχει ένα τεστ πολλαπλής επιλογής στο οποίο πρέπει να πετύχει ποσοστό σωστών απαντήσεων πάνω από το 70% (δίνεται η δυνατότητα επανάληψης του τεστ για δύο ακόμη φορές) εκτός από την τελευταία ενότητα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν ένα σχέδιο μαθήματος το οποίο έχουν σχεδιάσει στην εφαρμογή Learning Design και το οποίο θα αξιολογηθεί από τρεις άλλους εκπαιδευόμενους (peer assessment). Το ίδιο θα γίνει και από τον εκπαιδευόμενο. Αν ο εκπαιδευόμενος παρακολουθήσει όλες τις ενότητες, περάσει τα τεστ, καταθέσει το σχέδιο μαθήματος και συμμετάσχει στην αξιολόγηση, λαμβάνει ένα πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος.

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι τα μαθήματα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Κάποια από τα βιντεομαθήματα έχουν μεταφραστεί στη νεοελληνική, κάτι που διευκολύνει τους/τις Έλληνες/ίδες εκαπαιδευτικούς, αλλά κάθε άλλη επικοινωνία απαιτείται να γίνεται στα αγγλικά.

Η European Schoolnet Academy είναι τμήμα του European Schoolnet, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προωθεί καινοτομίες στη διδασκαλία και τη μάθηση για όφελος των κυρίως ενδιαφερόμενων φορέων (υπουργεία παιδείας, σχολεία, εκπαιδευτικοί και βιομηχανικές επιχειρήσεις).

Ένα σύγχρονο κατηγορώ κατά του Σωκράτη

Νεοελληνική γλώσσα Πανελλαδικών εξετάσεων 2015 για ΕΠΑ.Λ. Ομάδα Α΄

Στο τεύχος 131 του περιοδικού Φιλολογική, για πρώτη φορά από τότε που οι μαθητές/τριες των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάζονται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Ομάδας Α΄ (όσοι δηλαδή επιλέγουν να εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, δύο γενικής παιδείας –Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά- και δύο ειδικότητας), έγινε μια προσπάθεια από την κα Χριστίνα Βέκιου, επίτημη σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, να αξιολογηθούν τα κείμενα και τα ζητούμενα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι/ες στις φετινές εξετάσεις (2015) στο μάθημα της Νεοελληνική Γλώσσας τόσο των Ημερησίων όσο και των Εσπερινών Λυκείων. Η ενέργεια αυτή είναι αξιέπαινη, επειδή προσπαθεί να αναιρέσει μια αδικία σε βάρος των μαθητών/τριων των ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/ες αντιμετωπίζονται ως δεύτερης κατηγορίας με αποτέλεσμα να μη γίνεται συζήτηση, σχολιασμός ή κριτική των θεμάτων στα οποία εξετάζονται ισότιμα με εκείνη που γίνεται για τους/τις υποψηφίους/ες των ΓΕΛ. (περισσότερα…)

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων

 

Στο τεύχος 126 της Φιλολογικής (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014) στη στήλη Διάλογος για φιλολογικά θέματα δημοσιεύτηκε ανυπόγραφο άρθρο με τον τίτλο «Για την τιμή των όπλων: Ηλεκτρονικά μέσα στην Εκπαίδευση». Ο συντάκτης (το αρσενικό εδώ λειτουργεί κατ’ ανάγκη γενικευτικά), εκκινώντας από τις κατά καιρούς κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στο ελληνικό σχολείο, εκφράζει ενδοιασμούς σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι προβληματισμοί του αρθρώνονται σε τρία επίπεδα. (περισσότερα…)

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων