Από τον Ήρωνα…στο Arduino … …κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ένα ρομπότ…

13 Δεκέμβριος 2021

Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να μεταφορτώσετε αρχείο, με οδηγίες κατασκευής ενός χαμηλού κόστους ρομπότ καθώς και ιδέες για σχετική διδακτική παρέμβαση, με ενότητες τις:

  • Φάση 1: Σχεδιασμός του Heron Arduino
  • Φάση 2: Υλικά Κατασκευής (εκτίμηση κόστους) του Heron Arduino
  • Φάση 3: Κατασκευή του Ήρωνα (Heron) με Arduino
  • Φάση 4: Σενάριο Προγραμματισμού του Ρομπότ για δημιουργία απλών γεωμετρικών σχημάτων
  • Παράρτημα: Λίγα λόγια για το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού
  • Φύλλα εργασίας με γεωμετρικά σχήματαΛήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση