Πώς ένα μικρόβιο μπορεί να απομακρύνει πυρηνικά απόβλητα

Τα «τριχίδια» στην επιφάνεια των μικροβίων ανάγουν μέταλλα όπως ο σίδηρος και το ουράνιο
Τα «τριχίδια» στην επιφάνεια των μικροβίων ανάγουν μέταλλα όπως ο σίδηρος και το ουράνιο
ΟυάσινγκτονΑσυνήθιστες δομές σαν μικροσκοπικά ηλεκτρικά καλώδια επιτρέπουν σε μια ομάδα βακτηρίων να απομακρύνουν το ουράνιο και άλλα τοξικά μέταλλα από τον υδροφόρο ορίζοντα, ανακάλυψαν Αμερικανοί ερευνητές.

Η ικανότητα των βακτηρίων Geobacter να οξειδώνουν μέταλλα, ή ακόμα οργανικές τοξικές ουσίες, είχε ήδη αξιοποιηθεί για τον καθαρισμό υπόγειων διαρροών πετρελαίου και για την απομάκρυνση ραδιενεργού ουρανίου από τα νερά του υπεδάφους.
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231127286Αφήστε μια απάντηση