ΙΣΤΟΡΙΑ

Στη σελίδα αυτή θα αναρτάται υλικό σχετικό με μεγάλα ιστορικά γεγονότα από την Αρχαία Ελληνική ιστορία μέχρι και τη νεώτερη.

Παρακολουθήστε μια σειρά από video που αφορούν τη Μάχη του Μαραθώνα.

Η μάχη του Μαραθώνα 1

Η μάχη του Μαραθώνα 2

Η μάχη του Μαραθώνα 3

Αφήστε μια απάντηση