Αξιολόγηση

Μια εναλλακτική πρόταση αξιολόγησης, πιο αναλυτική και αξιόπιστη.

http://issuu.com/rtzalako/docs/rubric

Αφήστε μια απάντηση