Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», που υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος», αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη

 » Διαβάστε όλο το άρθρο