Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», που υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος», αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., την οποία επικαιροποιεί, αναβαθμίζει και εμπλουτίζει ως προς το περιεχόμενο και επεκτείνει σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Η ανάπτυξη και υλοποίηση της νέας επιμόρφωσης αφορά σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων:

α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε., 36 διδακτικές ώρες) και

β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε., 42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»),

ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης του Μητρώου Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και θα συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων, δηλαδή ανά συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών.

Για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου προβλέπονται τέσσερεις (4) συστάδες «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια, η ανάπτυξη και υλοποίηση τεσσάρων (4) διακριτών σεμιναρίων (courses), ανά επίπεδο επιμόρφωσης, ενώ για την επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., δεδομένης της εξειδίκευσης και της εμβάθυνσης του προγράμματος σε ειδικότερα θέματα γνωστικών αντικειμένων, προβλέπονται περισσότερες συστάδες (12-13 συστάδες) και ισάριθμα διακριτά courses.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται:

  • εκτός σχολικού ωραρίου,
  • σε ομάδες των 10-15 ατόμων,
  • σε τρίωρες συνεδρίες,
  • εν γένει μία φορά την εβδομάδα,
  • από επιμορφωτές του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Για την κάλυψη ειδικών επιμορφωτικών αναγκών (πχ. απομακρυσμένων περιοχών, περιοχών με μικρό αριθμό δυνητικών επιμορφούμενων ή που παρουσιάζουν έλλειψη επιμορφωτών), προβλέπεται μέρος των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ να υλοποιηθεί με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (blended learning).

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-tin-epimorfosi

 

Αφήστε μια απάντηση