Συμφωνητικό Συνεργασίας και Καλής Θέλησης

Επιστέγασμα  της συνεργασίας του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος Erasmus+ «R.E.S.P.E.C.T», είναι η υπογραφή “Συμφωνητικού Συνεργασίας και Καλής Θέλησης” που αφορά τη συνεργασία του Λυκείου και του Δήμου σε θέματα που αφορούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την από κοινού αντιμετώπιση των ανισοτήτων, συμβάλλοντας το κάθε μέρος με τα μέσα που διαθέτει στην άρση κάθε εμποδίου που θα μπορούσε να αποκλείσει νεαρά άτομα από τη σχολική εκπαίδευση και την κοινωνική προσαρμογή.

ΕΚΘΕΣΗ GR REPORT EN