Οι εκπαιδευτικές μας μετακινήσεις σε ένα βιβλίο

Το ηλεκτρονικό μας βιβλίο τώρα και έντυπο!

Το ηλεκτρονικό μας βιβλίο για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις με τη ματιά της ελληνικής ομάδας, τυπώθηκε και μας ταξιδεύει σε γνώσεις, εμπειρίες  και συναισθήματα που αποκτήσαμε μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα.


Το ηλεκτρονικό μας βιβλίο

Οι διεθνικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις με τη ματιά της ελληνικής ομάδας.


Επίσκεψη στο Δήμο και συνέντευξη με την κ. Κοκκίνη στα Αχαγιώτικα Νέα

Η επίσκεψη στο Δήμο και η συνέντευξη με την κ. Κοκκίνη στα “Αχαγιώτικα Νέα”


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον το πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 R.E.S.P.E.C.T

Το πρόγραμμα Erasmus+  “R.E.S.P.E.C.T” στο ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας

 

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Αύγουστο του 2018 το πρόγραμμα  Erasmus+ ΚΑ2 «R.E.S.P.E.C.T – Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance» (τα ευρωπαϊκά σχολεία δείχνουν σεβασμό και επιδιώκουν ισότητα και πολιτισμική ανοχή), στο οποίο το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας τη διετία 2016 – 2018, συμμετείχε ως εταίρος σε σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ σχολείων, μαζί με σχολεία από άλλες πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Ισλανδία, Φινλανδία, Πολωνία).

Βασικοί στόχοι του προγράμματος:

 • Καλλιέργεια ατμόσφαιρας συνεργασίας στο σχολείο.
 • Αποδοχή μαθητών με πολιτισμικές διαφορές, ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στη σχολική ζωή, καθώς και μαθητών που αντιμετωπίζουν πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια.
 • Αποφυγή του σχολικού εκφοβισμού.
 • Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Εξεύρεση τρόπων συνύπαρξης/ ανοχή στη διαφορετικότητα.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των έξι χωρών, γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις, ανάπτυξη γλωσσικής και ψηφιακής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου στρατηγικής σύμπραξης πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές και διεθνικές συναντήσεις με μαθητές και καθηγητές:

-Ισλανδία (Οκτώβριος 2016), https://youtu.be/ajr5BxmXiII

-Πολωνία (Μάρτιος 2017), https://youtu.be/aQR9VzEy0lA

-Φινλανδία (Σεπτέμβριος 2017), https://youtu.be/thkZRSvoZTg

-Γερμανία (Νοέμβριος 2017), https://youtu.be/wR-71_6RriQ

-Κανάρια νησιά της Ισπανίας (Μάρτιος 2018), https://youtu.be/sBzcPgDyZgk

-Ελλάδα (Μάιος 2018). https://youtu.be/wMN57lu0Bmw

Η υποδοχή και φιλοξενία 13 εκπαιδευτικών των συμμετεχουσών χωρών στην Ελλάδα το Μάιο του 2018 περιλάμβανε:

 • Υποδοχή και καλωσόρισμα στο σχολείο, γεύμα με παραδοσιακά ελληνικά φαγητά και παρουσίαση ελληνικών χορών από το χορευτικό του σχολείου.
 • Επίσκεψη στο δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας, όπου οι υπεύθυνοι αναφέρθηκαν στη σπουδαιότητα τέτοιων συνεργασιών, που μπορούν να οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών των χωρών της Ευρώπης, ενώ προσφέρθηκαν βιβλία σχετικά  με την ιστορία και τα αξιοθέατα της Δυτικής Αχαΐας.
 • Επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό Κ. Αχαΐας και παρακολούθηση συναυλίας της βραβευμένης χορωδίας του σχολείου.
 • Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, στo οινοποιείο Achaia Clauss και εκδρομή σε Μυκήνες, Επίδαυρο και Ναύπλιο.

Το σχολείο μας στη διάρκεια του προγράμματος υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:

 • Ενημέρωση γονέων, κηδεμόνων και μαθητών για τους στόχους του προγράμματος.
 • Δημιουργία ιστολογίου για την προβολή των δραστηριοτήτων του προγράμματος. https://blogs.sch.gr/respect-kachaia/
 • Καλλιτεχνικές δημιουργίες από τους μαθητές, κατασκευή χάρτη με τις συμμετέχουσες χώρες και ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων που υπάρχει αποκλειστικά για την προβολή των δράσεων του προγράμματος.
 • Υποβολή υποψήφιου λογότυπου, το οποίο και επιλέχτηκε ως λογότυπο του προγράμματος.
 • Κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρτών και ταχυδρομική αποστολή στους εταίρους.
 • Διεξαγωγή αρχικής έρευνας για το σχολικό εκφοβισμό στο σχολείο μας. Η έρευνα διεξήχθη με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καθώς και έρευνας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος κατά τη λήξη του.
 • Δημιουργία από τους μαθητές παρουσιάσεων Power Point για την Κάτω Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή.
 • Συνεργασία με εδικούς, επισκέψεις στο κέντρο πρόληψης και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας «Καλλίπολις».
 • Οργάνωση εκδηλώσεων στο σχολείο από εξειδικευμένους φορείς σε θέματα σχολικού εκφοβισμού (Καραμανδάνειο Νοσοκομείου παίδων, «Χαμόγελο του παιδιού»).
 • Υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων από καθηγητές και καθηγήτριες μέλη της παιδαγωγικής ομάδας, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Υλοποιήθηκαν επίσης και προτεινόμενες δράσεις που εφάρμοσαν τα άλλα σχολεία.
 • Δημιουργία βίντεο τεκμηρίωσης για όλες τις διεθνικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις και διανομή τους σε όλους τους εταίρους.
 • Δημιουργία Power Point για παρουσίαση της εμπειρίας μαθητών και καθηγητών από τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις, στη σχολική κοινότητα.
 • Συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, επισκέψεις στο Δημαρχείο και συνεντεύξεις υπεύθυνους του δήμου σχετικά με τα θέματα που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά μας.
 • Υπογραφή «Συμφωνητικού Συνεργασίας και Καλής Θέλησης» που αφορά τη συνεργασία του Λυκείου και του Δήμου σε θέματα που αφορούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την από κοινού αντιμετώπιση των ανισοτήτων, συμβάλλοντας το κάθε μέρος με τα μέσα που διαθέτει στην άρση κάθε εμποδίου που θα μπορούσε να αποκλείσει νεαρά άτομα από τη σχολική εκπαίδευση και την κοινωνική προσαρμογή.
 • Συνεργασία με το 1ο Δημοτικό και παρουσίαση του προγράμματος. Οι μαθητές του Λυκείου, λειτουργώντας ως εμψυχωτές, υλοποίησαν βιωματικές δράσεις με τους μαθητές του Δημοτικού. Στόχος των βιωματικών δράσεων ήταν η ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του προγράμματος, όπως ο σχολικός εκφοβισμός, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

Στο πλαίσιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων και διάχυσης των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα έγιναν τα εξής:

 • Ενημέρωση/συζήτηση με καθηγητές και μαθητές μετά από κάθε Εκπαιδευτική και Διεθνική συνάντηση σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε και για τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται από τα συνεργαζόμενα σχολεία.
 • Εκδηλώσεις διάχυσης κατά τη λήξη των σχολικών ετών, όπου μαθητές και υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν στη σχολική κοινότητα  τα έργα και τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν.
 • Συνεργασία με το 1ο Δημοτικό και βιωματικές δράσεις από τους μαθητές μας στους μαθητές του Δημοτικού.
 • Ημερίδα ενημέρωσης των γονέων.
 • Προβολή των μετακινήσεων και δράσεων στον  τύπο στα τοπικά ειδησεογραφικά sites, στα sites του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Δ/νσης Επκ/σης Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στο ιστολόγιο του προγράμματος  και του σχολείου.

Το RESPECT στο site της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

GREECE_LOGO_BIG-vert

Δείτε δράσεις του προγράμματός μας στο site της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας:

 

Ευρωπαϊκά Μαθήματα Σεβασμού (Respect) από το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας


ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας, η φιλοξενία των ευρωπαίων καθηγητών στις τοπικές εφημερίδες

Η φιλοξενία των ευρωπαίων καθηγητών στις τοπικές εφημερίδες

“ΑΧΑΓΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ” και “ΓΝΩΜΗ” Πατρών


Επίσκεψη στο Δημαρχείο Συνέντευξη με την την πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων κ. Κοκκίνη

Στις 24 Μαΐου 2018 ομάδα μαθητών του προγράμματος με τη συνοδεία των καθηγητριών – μελών της παιδαγωγικής ομάδας, Αιμιλίας Σιακοβέλη και Αγγελικής Ρετσινά, επισκέφτηκαν το Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας και συναντήθηκαν με την πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ) κ. Πατρούλα Κοκκίνη.

Σκοπός της επίσκεψης, που αποτελεί συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων με τις τοπικές αρχές (τον Ιούνιο 2017 και στις 2 Μαΐου 2018, κατά την υποδοχή των Ευρωπαίων εταίρων μας στην Κάτω Αχαΐα), ήταν η ενημέρωση για την μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος και για τις δράσεις που έχουν λάβει χώρα, συνέντευξη με την κ. Κοκκίνη, καθώς και υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας και Καλής Θέλησης μεταξύ του Σχολείου και της Δημοτικής Αρχής για την από κοινού αντιμετώπιση ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ομάδα των μαθητών ενημέρωσε την κ. Κοκκίνη για τις δράσεις του προγράμματος, για τις εμπειρίες που τους προσέφερε η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, καθώς και για τις εντυπώσεις των Ευρωπαίων εταίρων που φιλοξενήθηκαν από το σχολείο μας 1 – 6 Μαΐου 2018.

Η συνέντευξη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν βασικούς στόχους του προγράμματος “R.E.S.P.E.C.T” όπως η πρόσβαση που έχουν στην εκπαίδευση ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες της περιοχής μας, η υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει ο Δήμος μέσω των κοινωνικών δομών του σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και η μέριμνα για την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνική ζωή.

Δείτε τη συνέντευξη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


Συμφωνητικό Συνεργασίας και Καλής Θέλησης

Επιστέγασμα  της συνεργασίας του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος Erasmus+ «R.E.S.P.E.C.T», είναι η υπογραφή “Συμφωνητικού Συνεργασίας και Καλής Θέλησης” που αφορά τη συνεργασία του Λυκείου και του Δήμου σε θέματα που αφορούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την από κοινού αντιμετώπιση των ανισοτήτων, συμβάλλοντας το κάθε μέρος με τα μέσα που διαθέτει στην άρση κάθε εμποδίου που θα μπορούσε να αποκλείσει νεαρά άτομα από τη σχολική εκπαίδευση και την κοινωνική προσαρμογή.

ΕΚΘΕΣΗ GR REPORT EN

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση