Σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης Erasmus+ “R.E.S.P.E.C.T”

“R.E.S.P.E.C.T – Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance”

(Τα ευρωπαϊκά σχολεία δείχνουν σεβασμό και επιδιώκουν ισότητα και πολιτισμική ανοχή)

Το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας συμμετέχει στο σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: “R.E.S.P.E.C.T – Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance”, για τα έτη 2016-17 & 2017-18.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

 • Γενικό Λύκειο Κάτω Αχαΐας, Κάτω Αχαΐα – Ελλάδα (map)

https://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/

 • Ies Valsequillo, Valsequillo Canarias Ισπανία (map)

http://www.iesvalsequillo.es/

 • Mittelschule Wörth, Wörth Γερμανία (map)

http://ms-woerth.de/

 • Publiczne Gimnazjum Birczy, Bircza Πολωνία (map)

http://www.gimnazjumwbirczy.com/

 • Vikurskoli, Vik Ισλανδία (map)

http://vikurskoli.vik.is/

 • Helsingin Uusi Yhteiskoulu, Helsinki Φινλανδία (map)

https://www.uyk.fi/

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκει η συνεργασία των έξι ευρωπαϊκών χωρών μέσα από το πρόγραμμα αυτό είναι:

 • Η καλλιέργεια ατμόσφαιρας συνεργασίας στο σχολείο.
 • Η αποδοχή των μαθητών με πολιτισμικές διαφορές, η ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στη σχολική ζωή, καθώς και μαθητών που αντιμετωπίζουν πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια.
 • Η αποφυγή του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.
 • Η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των έξι χωρών, η γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις καθώς και η ανάπτυξη της γλωσσικής και ψηφιακής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών.
 • Η εξεύρεση τρόπων συνύπαρξης και η ανοχή στη διαφορετικότητα.