Επίσκεψη στο Δήμο και συνέντευξη με την κ. Κοκκίνη στα Αχαγιώτικα Νέα

Η επίσκεψη στο Δήμο και η συνέντευξη με την κ. Κοκκίνη στα “Αχαγιώτικα Νέα”