Άρθρο για την επίσκεψή μας στο Wörth an der Donau στην εφημερίδα DonauPost

Η εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ RESPECT στο Mittelschule Wörth an der Donau, όπως καταγράφηκε στη γερμανική εφημερίδα DonauPost!

DonauPost